تاجران و سرمایه گذاران زون شرق ابراز نگرانی کردند که اگر جامعه جهانی پول منجمد شده افغانستان و امارت اسلامی بانک ها داخلی را به روی تاجران باز نکنند، افغانستان با پیامد های بد اقتصادی مواجه خواهد شد

به تعقیب تدویر کنفرانس مطبوعاتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری در قبال رها سازی پول های منجمد شده افغانستان از سوی جامعه جهانی و اعلام حمایت سایر اتاق های ولایاتی از این موضعگیری تاجران و سرمایه گذاران کشور، اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و شماری از تاجران، صنعتکاران و کسبه کاران نیز طی نشست خبری که به روز چهارشنبه در شهر جلال آباد برگزار شد، از جامعه جهانی خواستار آزاد سازی پول های کشور گردیدند.
 
محترم داکتر مخلص احمد عضو هیات مدیره اتاق ننگرهار گفت: منجمد ساختن پول های افغاستان از سوی جامعه جهانی و محدود ساختن بانک های داخلی به روی فعالیت تجاری مشکل بزرگی را بر سرراه تجارت و مردم ایجاد نموده است.
 
آقای مخلص افزود: جامعه تجاری افغانستان در انتقال پول به کشور های جهان با مشکل بزرگی مواجه می باشد و ادامه این وضع می تواند تأثیرات ناگواری را بالای فعالیت های تجاری و اقتصادی کشور بگذارد.
محترم عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنعتکاران کشور گفت: اگر مواد خام به وقت و زمان معین به فابریکه های کشور نرسند تولیدات داخلی کاملاً متوقف و تعداد زیادی از کارگران بیکار خواهند شد.
 
آقای صافی علاوه کرد: اگر سرمایه های منجمد شده مردم افغانستان از سوی جامعه جهانی آزاد نگردند، میزان بیکاری در کشور بالا رفته و افغانستان دچار بحران اقتصادی غیر قابل کنترول خواهد گردید.
در این کنفرانس، تعداد از تاجرای و سرمایه گذاران نیز با ابراز نگرانی از این وضعیت، گفتند که آنان هم اکنون با مشکلات زیادی از این ناحیه مواجه می باشند.
 
در اخیر، قطعنامه ای که در این رابطه از سوی تاجران، سرمایه گذاران و صنعتکاران ننگرهار تهیه شده بود توسط محترم غلام مصطفی رحیمی رئیس دارالانشای هیات مدیره ننگرهار قرائت گردید که در آن ضمن آزاد سازی پول های منجمد شده افغانستان از سوی جامعه جهانی، از رهبری امارت اسلامی افغانستان نیز تقاضا به عمل آمده بود تا مشکلات بانک داخلی را که سد راه تجارت و انتقال پول وجود دارند، رفع نمایند.