شماره پنجم - اسد 1398

در این شماره خواهید خواند:
- جلسۀ فوق العادۀ هیئت مدیره، پیرامون برگزاری سومین انتخابات اتاق، تدویر گردید
- دهمین جلسۀ تیم‌های تخنیکی و تدارکاتی سومین انتخابات اتاق، برگزار شد
- صادرات 8100 تن میوۀ تازه به مناسبت جشن صدمين سالگرد استرداد استقلال كشور