نخستین جلسه سومین دور هیئت مدیره منتخب اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ تدویر یافت

نخستین جلسۀ سومین دور هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ روز دوشنبه مورخ 11 سنبله سالجاری در مقر اتاق این ولایت برگزار شد.

این جلسه که تحت ریاست موقت محترم الحاج خیرالدین مایل عضو هیت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ برگزار شد، روی انتخاب رئیس، معاونین و روسای کمیته های اتاق تجارت و سرمایه گذاری بلخ بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در نتیجه با برگزاری انتخابات آزاد و شفاف، رئیس و معاونین سومین دور هیت مدیره اتاق بلخ توسط اعضای آن طور ذیل انتخاب گردیدند.

• محترم آرش یونسی رئیس هیئت مدیره؛
• محترم محمد شفیق پیام معاون اول هیئت مدیره؛
• محترم محمد ایوب غضنفر معاون سرمایه گذاری هیئت مدیره؛
• محترم غلام محمد ابراهیم زاده معاون تجارتی هیئت مدیره؛
• محترم عبدالمجیب ضیایی معاون خدماتی هیئت مدیره؛
• محترم محمد نسیم امینی رییس دارلانشای هیئت مدیره.

همچنان در راس کمیته های اتاق بلخ هر یک محترم نورالدین ذاکر احمدی رییس کمیته مواد اولیه، محترم اسدالله اسدی رییس کمیته حل منازعات، محترم همایون رمضان رییس کمیته روابط بین الملل، محترم بخت الله بختیار رئیس کمیته روابط عامه و محترم موسی احمدی رییس کمیته اصناف شهر انتخاب گردیدند.

محترم نجیب الله کارگر و محترم حاجی اجمل کبیر منحیث مشاورین اتاق انتخاب گردیدند.
همچنان محترم نصیر قاسمی آمر اجراییه اتاق بلخ به اتفاق آراء اعضای محترم هیت مدیره در این دور نیز به عنوان آمر اجراییه اتاق بلخ تایید گردید.

در اخیر این جلسه همه اعضای محترم هیئت مدیره اتاق بلخ به اتفاق نظر برای بهبود و انکشاف تجارت و فرصت های سرمایه گذاری در بلخ وعده همکاری را سپرده صلح، ثبات و استقلال اقتصادی کشور عزیز مان را از بارگاه ایزد منان مسالت نمودند.