اولین جلسه هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کابل برگزارگردید

اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کابل اولین جلسۀ خود را به منظور تعیین رئیس، معاونین و سایر اعضای رهبری جدید به روز چهارشنبه مورخ 20 سنبله 1398 در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.

این جلسه، با صحبت افتتاحیۀ محترم الحاج مایل آغا خیرخواه رئیس قبلی هیئت مدیره اتاق کابل آغاز شد و سپس انتخابات رهبری هیئت مدیره در فضای دموکراتیک برگزار شد که در نتیجه محترم سید جمیل سادات به حیث رئیس هیئت مدیره، محترم الحاج احمدشاه حکیمی به حیث معاون اول هیئت مدیره، محترم الحاج همایون خواجه زاده بحیث معاون تجارتی هیئت مدیره، محترم الحاج گل‌نبی عیدی زاده بحیث معاون خدماتی هیئت مدیره، محترم انجنیر عبدالجلیل حریف بحیث معاون سرمایه گذاری هیئت مدیره، محترم الحاج اخترمحمد احمدی به حیث رئیس دارالانشای هیئت مدیره، محترم عبدالوکیل رسولی به حیث رئیس مالی هیئت مدیره و محترم عبدالحامد حمیدی به حیث رئیس روبط بین‌الملل هیئت مدیره هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کابل با کسب اکثریت آراء انتخاب شدند. همچنان محترم الحاج مایل آغا خیر خواه به حیث رئیس افتخاری و ‏دو تن از کاندیدان هریک محترم استاد شجاع الدوله و محترم زمان الدین یادگار به صفت مشاورین ارشد اتاق ‏کابل پذیرفته شدند. ‏

محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول و سرپرست ریاست هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با ابراز خرسندی از برگزاری سومین انتخابات هیئت مدیره اتاق کابل، انتخاب هیئت رهبری جدید اتاق کابل را در فضای صمیمانه تدویر یافت، به ایشان و سایر اعضای آن تبریک گفته و برایشان آروزی موفقیت نمود. آقای الکوزی ابراز امیدواری نمود که رهبری جدید بتواند نقش موثر و خوبی را در رشد سکتور خصوصی و ایجاد اشتغالزایی ایفا نمایند.

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، ضمن اظهار تبریکی و آرزوی موفقیت به هیئت رهبری جدید اتاق اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل، از برگزاری موفقانه انتخابات در تمامی اتاق های ولایتی و مرکز (به جز از اتاق نیمروز) و همچنان تدویر شورای عالی نمایندگان به تاریخ 25 و 26 سنبله سال روان یادآوری کرده، خواهان آن گردید تا اعضای شورای عالی در انتخابات هیئت مدیره جدید اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان سهم فعال خود را ایفاء نمایند.