همایش روابط تجارتی میان افغانستان و ایران به گونه آنلاین برگزار شد

همایش روابط تجارتی میان افغانستان و ایران با اشتراک آقایان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره‌ و سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره‌ اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، نماینده وزارت صنعت و تجارت افغانستان، حمید زادبوم معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، بهادر امینیان سفیر ایران مقیم افغانستان، عبدالقیوم سلیمانی معاون سفیر افغانستان مقیم ایران، میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، هیات رهبری اتاق های تجارت هرات- مشهد، روز دوشنبه، ۱۴ سرطان سال روان به گونه آنلاین برگزار شد.
 
در این نشست انلاین هردو جانب پیرامون روابط دیرینه تجارتی میان دو کشور، تحکیم و گسترش دادو ستد تجارتی، سرمایه گذاری های سرمایه گذاران ایرانی در افغانستان و بالمقابل سرمایه گذاران افغان در ایران و هم چنان چالشهای تجاری بازرگانان افغان در ایران صحبت نموده و به رفع چالش های موجود تأکید کردند.
 
محترم محمد یونس مهمند، به نمایندگی از سکتور خصوصی و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان صحبت نموده و ضمن ابراز خوش آمدید به اشتراک کنندگان این نشست و قدردانی از جانب ایران به خاطر برگزاری این کنفرانس، با یادآوری از مشترکات فراوان تاریخی و روابط بسیار گسترده، عمیق و همه‌جانبه دو کشور در عرصه های مختلف سیاسی، دینی، اقتصادی و تجارتی؛ برتحکیم و گسترش این روابط تأکید کرد.
 
آقای مهمند افزود: "افغانستان طی 20 سال گذشته مسیر دشواری طی نموده که خوشبختانه اکنون به سرزمین فرصت ها مبدل گردیده است. به اساس احصائیه های بین المللی افغانستان به ارزش مجموعی 3 تریلیون دالر ذخایر زیر زمینی دارد و از نقطه نظر موقعیت جغرافیائی نقطه وصل افکار، تمدنها میان آسیای جنوبی و مرکزی، آسیا و اروپا از طریق راه ابریشم است. در بخش ریفورم قوانین تجارتی و سرمایه گذاری و تسهیلات تجارتی نظر به اکثریت کشورها در رده بندی مقدم تر قرار دارد واین خود باعث جذب سرمایه خارجی در این اواخرگردیده است."
 
معاون اول هیات مدیره‌ اتاق، این نشست آنلاین را یک فرصت خوب برای سرمایه گذاری های مشترک، بلند بردن رشد اقتصادی، حجم صادرات و واردات، بازگشایی مسیر هوایی و تسهیل سفر های متقابل تجارتی میان سکتور خصوصی دو کشور دانسته و ابراز امیدواری کرد تا این نشست منجر به امضای قرارداد های تجارتی میان تاجران افغان و ایرانی نیز گردد.