معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با شماری از بازرگانان هنگ دیدار و گفتگو کرد

محترم میروس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در دیدار با شماری از بازرگانان هنگ در مورد مشکلات آنان بحث و تبادل نظر کرد.
 
در این دیدار که مسئول انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور نیز حضور داشت، آقای هوتک از آماده گی اتاق برای سهل سازی روند لابراتوار هنگ تاکید کرده و گفت که شرکت های لابراتواری باید به زودی روند آزمایش هنگ را در داخل کشور آغاز کنند تا دیگر بازرگانان با مشکلات در صادرات شان به هندوستان روبرو نشوند.
 
وی تاکید کرد که به زودی اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور تفاهم نامه‌ ای را با شرکت های که سمپل گیری هنگ را در داخل کشور انجام میدهند امضا می کند تا دیگر بازرگانان با چالش در تاخیر آزمایش هنگ شان مواجه نشوند.
 
مسئول انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق، برای آن عده از شرکت های که می خواهند در زمینه انتقال ماشین آلات سمپل گیری فعالیت نمایند در بخش گمرک و ترانسپورت با آنان وعده همکاری داد.
 
مسوولان شرکت های هنگ با ستایش از همکاری های همیشگی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفتند که به زودی تفاهم نامه‌ی را با اتاق در مورد سمپل گیری هنگ به امضا می رسانند و آماده اند که با کیفیت بهتر محصولات تاجران افغان را در داخل کشور آزمایش کنند.
 
درپایان این نشست موافقت شد که به زودی تفاهم نامه ای به امضا برسد که بر اساس آن نرخ آزمایش هنگ دو صد دالر تعیین می گردد.