تفاهمنامه همکاری میان اتحادیه افکو و شرکت بیمه ملی افغان دراتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به امضأ رسید

در مراسم امضای این تفاهمنامه که در تالار کنفرانس های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تدویر یافت. محترمان شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، لطف الله امینی رئیس هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری بامیان، محمد یوسف حلیم رئیس هیئت مدیره اتحادیه بارچالانی افکو، میوند فراهی رئیس اجرائیوی بیمه ملی افغان و نماینده با صلاحیت وزارت مالیه اشتراک داشتند.
 
درنخست محترم شفیق الله عطایی، درمورد اهمیت بیمه به ویژه در شرایط کنونی که تاجران و بارچالان ها به حوادث گوناگون مواجه میشوند معلومات داده گفت: شرکتهای بیمه میتوانند فعالیت سکتور خصوصی را بدون هراس از حوادث توسعه بخشند و اتاق تجارت وسرمایه گذاری اعضای خویش را تشویق مینماید تا ازصنعت بیمه استفاده نمایند.
 
اقای یوسف حلیم رئیس اتحادیه افکو، ضمن قدردانی از حمایت اتاق در راستای امضای تفاهمنامه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که قبلاً با بیمه ملی انجام داده بود، گفت: بعد از امضای این سند همکاری را آغاز مینمایند. وی افزود: نسبت اینکه بارچالان های این اتحادیه همواره با حوادث مواجه اند و از بیمه های خارجی استفاده میکردند، حالا با قیمت ارزان از صنعت بیمه به ویژه بیمه ملی افغان استفاده خواهند کرد و فعالیت ترانسپورترها و بارچالان ها را گسترش میدهند.
 
در این مراسم، آقای امینی معاون کمیته ترانسپورت و ترانزیت اتاق گفت: به اساس سروی هایی که صورت گرفته است 1.6ملیارد دالر در این سکتور سرمایه گذاری شده است و درحدود 400 هزار نفر دراین بخش مصروف کار اند که باید این سرمایه ها و افراد بیمه شوند.
 
بعداً آقای میوند فراهی رئیس بیمه ملی افغان، ضمن قدردانی از همکاری های اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان که تا کنون در عرصه صنعت بیمه داشته است، گفت: اتاق تجارت وسرمایه گذاری با چتر وسیع که برای سکتور خصوصی در سراسر کشور ایجاد کرده است، میتواند در استفاده از صنعت بیمه این شرکت را کمک کند و اعضایش را تشویق به گرفتن بیمه نماید. وی افزود اتاق می تواند مانند گذشته در برنامه های آگاهی دهی با شرکت بیمه ملی افغان همکاری کند.
 
آقای فراهی، از اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان خواهان همکاری به سطح ولایات گردید که متقابلاً از جانب سرپرست ریاست هیات عامل وعده همکاری های بیشتر داده شد.