افتتاح شفاخانه بین المللی دوصد بستر مهمند در کندهار، توسط رئیس جمهور کشور

جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در سفر روز پنجشنبه به کندهار شفاخانه بین المللی دوصد بستر مهمند را افتتاح نمود.

رئیس جمهور در حالیکه از سوی معاون اول ریاست جمهوری، مشاور امنیت ملی، رئیس عمومی اداره امور، شماری از اعضای کابینه، والی کندهار و نمایندگان کندهار در شورالی ملی، همراهی میگردید؛ با پرده برداری از لوح، شفاخانه دوصد بستر مهمند را افتتاح نمود و در جلسه ای با مسئولین صحی شفاخانه متذکره، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این مراسم، ابتدا محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان صحبت کرد و خواست های خویش را در رابطه به فراهم آوری تسهیلات از سوی دولت برای تاجران، تشویق آنان بخاطر سرمایه گذاری در کشور و توجه دولت در این خصوص را مطرح نمود.

بعداً محترم امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، ضمن تبریکی به خاطر افتتاح شفاخانه متذکره، گفت که حکومت با سکتور خصوص رابطه نزدیک ایجاد کرده است و در انکشاف اقتصادی کشور، نقش سکتور خصوص قابل تقدیر می باشد.

آقای صالح گفت: اینکه مسئولین مهمند گروپ در شرایط کنونی در کشور سرمایه گذاری کرده اند، محبت آنان به کشور را نشان میدهد و از طرف دیگر این سرمایه گذاری از خارج شدن سرمایه که برای تداوی در خارج از کشور به مصرف می رسید، جلوگیری می نماید.

جلالتمآب رئیس جمهور غنی پس از استماع صحبت های آنان، افتتاح شفاخانه بین المللی مهمند را به همه هموطنان به خصوص مردم کندهار تبریک گفت و افزود که اعمار شفاخانه مهمند، همانند اعمار بند کمال خان، برای همه افغانها افتخار است.

رئیس جمهور کشور گفت که امروز در تاریخ عرصه صحت در افغانستان، یک فصل جدید است. وی خدمات معیاری و تجهیزات شفاخانه مهمند را مورد ستایش قرار داد.

رئیس جمهور به اعضای کابینه هدایت داد که از این پس، مسئولین بلند رتبه دولتی اگر به بیماری دچار شدند، نخست در شفاخانه مهمند خود را درمان نمایند و در صورت ضرورت بخاطر تداوی به بیرون از کشور بروند.

رئیس جمهور غنی با اشاره به خروج نیروهای خارجی از کشور، گفت که دیگر دلیلی بخاطر جنگ وجود ندارد و به طالبان صدا کرد که بیایید با همت افغانی، وحدت، اراده و درک، این وطن را آباد بسازیم.

رئیس جمهور در اخیر سخنانش گفت که شفاخانه مهمند، تصویر کندهار جدید است و به تمام خواست ها و پیشنهادات مسئولین این شفاخانه رسیدگی خواهد شد.

در اخیر مراسم افتتاح شفاخانه بین المللی مهمند، اعضای رهبری مهمند گروپ و بزرگان کندهار دستار عزت را به سر رئیس جمهور نهاده و یک ثوب چپن را به وی اهدا کردند.