دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری با سرپرست وزیر مالیه

محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شرین آغا ‏سخی رئیس مالی هیات مدیره، ضیاءالدین اچکزی و احمدضیاء عظیمی شینوزاده اعضای هیات مدیره، شفیق‌الله ‏عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و شماری از تاجران و سرمایه گذاران کشور با محترم محمد خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه و محترمه آمنه احمدی معین گمرکات این وزارت دیدار نموده و پیرامون مشکلات سکتور خصوصی بحث و گفتگو نمودند.
 
آقای مهمند در مورد مشکلات تاجران وارد کننده پرزه جات مستعمل و افزایش تعرفه گمرکی این پرزه جات که اموال شان در گمرک سپین بولدک متوقف مانده اند، موضوع افزایش تعرفه بلند بالای واردات کاغذ و عدم پرداخت به موقع پول کرایه شرکت کام ایر که اموال تاجران را به کشور های مختلف انتقال داده است؛ صحبت نموده و خواهان حل مشکلات مذکور از سوی وزارت محترم مالیه گردید.
 
محترم محمد خالد پاینده در قسمت تشریح اموال به خصوص پرزه جات مستعمل و فساد موجود صحبت کرده، افزود که ما خواهان تفکیک تاجران واقعی از کمیشنکاران می باشیم و در همکاری با اتاق تجارت کوشش می کنیم که به مشکلات تاجران رسیدگی صورت گیرد. وی تأکید کرد که در یک گفتمان میان وزارت مالیه و سکتور خصوصی به مشکلات تاجران کشور پرداخته می شود.
 
آقای پاینده در قسمت حل مشکلات شرکت های هوایی وعده سپرد که در یک نشست مشخص با نهاد های ذیربط روی جزئیات آن بحث کرده و تلاش می کند تا به این مشکل پرداخته شود.
 
محترم خان محمد سرفراز باز از موجودیت عناصر فاسد در نظام به ویژه گمرکات یادآور شد که این عناصر باعث ایجاد فاصله میان حکومت و تاجران می گردند. وی افزود که ما خواهان شفافیت در تشریح اموال و تعرفه گمرکی می باشیم و در این راستا حاضر به هرنوع همکاری با وزارت مالیه و معینیت گمرکات هستم.
 
محترم شفیق‌الله ‏عطایی از برگزاری گفتمان حکومت و سکتور خصوصی در قسمت حل مشکلات تاجران کشور حمایت کرده و هرنوع همکاری اتاق را در این زمینه اطمینان داد. وی از دستاوردهای حکومت و سکتور خصوصی در بخش صادرات از طریق دهلیز هوایی اشاره کرده و از مشکلاتی که به دلیل عدم پرداخت پول سبسایدی طی ماه های اخیر برای شرکت های هوایی ازجمله شرکت کام ایر، آریانا، ترکش و سپایس جیت ایجاد گردیده است، یادآور شده خواهان حل مشکل ایجاد شده از سوی وزارت مالیه گردید.
 
محترم شرین آغا ‏سخی، به تطبیق یکسان قانون در گمرکات کشور تأکید کرده و خواهان سهل سازی در پروسه پرداخت مالیات و عواید حکومت گردید. وی در زمینه تطبیق قانون هر نوع همکاری تاجران و اتاق تجارت و سرمایه گذاری را وعده سپرد.
 
سپس عده ای از تاجران وارد کننده کاغذ در مورد افزایش 20 درصد تعرفه بالای واردات کاغذ که اخیراً به 40 درصد افزایش یافته ابراز نگرانی کرده و تاکید داشتند که این موضوع باعث انحصار تولید از سوی یک شرکت تولیدی، کمبود کاغذ در بازار و افزایش بهای آن می گردد.
 
خانم آمنه احمدی یادآور شد که افرایش تعرفه گمرکی بالای کاغذ از سوی کمیته تعیین تعرفه که اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان نیز عضویت آنرا دارد در نظر گرفته می شود که سپس به تأیید رهبری دولت می رسد.