تمدید مؤقت قرارداد اپتا (APTTA) با پاکستان

قرارداد ترانزیتی اپتا (APTTA) که در سال 2010 از سوی افغانستان و پاکستان به امضاء رسید، بعد از تمدید یک دوره، قرار بود در یازدهم ماه فبروری سال روان میلادی پایان یابد. از اینکه برای تجدید قرار اپتا نیاز به فرصت بیشتر دیده می شد، لذا با در نظر داشت مشکلات موجود تجارتی و ترانزیتی، وزارت صنعت و تجارت افغانستان با جانب پاکستان به توافق رسید تا معیاد قرارداد قبلی را به یک دوره کوتاه مدت سه‌ماهه (از۱۱ -۰۲-۲۰۲۱تا ۱۱-۰۵-۲۰۲۱) تمدید نماید.
 
بنابر این طی کنفرانس انلاین که با اشتراک محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، اعضای رهبری اتاق مشترک افغانستان- پاکستان، مسئولان ادارات ذیربط و اعضای سکتور خصوصی دو کشور برگزار شد؛ محترم نثار احمد غوریانی وزیر صنعت و تجارت افغانستان با رهبری وزارت تجارت پاکستان تمدید سه‌ماهه قرار اپتا را امضاء نمودند.
 
محترم محمد یونس مهمند، ضمن ابراز تشکر از رهبری حکومت های افغانستان و پاکستان و هم چنان وزارت های تجارت دو کشور، افزود که به خاطر تطبیق قرار داد جدید اپتا ایجاب می کند تا جهت ایجاد تسهیلات و فرصت های بیشتر در این قرار داد، کار های عملی بیشتری از هر دو جانب صورت گیرد.
 
آقای مهمند، با اشاره به تمدید سه‌ماهه قرارداد اپتا نگرانی سکتور خصوصی افغانستان را بیان داشته گفت: حکومت های دو کشور باید با در نظرداشت نظریات و پیشنهادات سکتور خصوصی تعدیلاتی را در تمدید قرار داد سه‌ماهه ایجاد و نهایی سازند.