چهاردهمین جلسۀ کمیته اجرائیۀ اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد

چهاردهمین جلسۀ کمیته محترم اجرائیه اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان تحت ریاست محترم توکل ‏احمد یار رئیس ‏عمومی اتاق با اشتراک محترمان محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره، خیرالدین ‏مایل احمدی معاون تجارتی هیات مدیره، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شرین آغا ‏سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره ‏و شفیق‌الله ‏عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق در دفتر کاری ‏ریاست هیات مدیره واقع شهرنو ‏برگزار گردید. ‏
 
در این جلسه، موضوعات شامل آجنداء از سوی محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشاء ‏به ‏جلسه ‏ارائه گردید که ‏پس از بحث ‏مفصل پیرامون تشکیل و بودجه اتاق تجارت وسرمایه گذاری ‏افغانستان، زمین اتاق تجارت و سرمایه گذاری بدخشان، قانون اتاق ها و چالش های موجود اتاق و همچنان ‏سایر پیشنهادات کمیته‌ی ‏اجرائیه و ریاست هیات عامل، در مورد ‏تصامیم لازم ‏اتخاذ ‏گردید‎.