معاون هیات عامل اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با برخی از وارد کنندگان نفت و ‏گاز مایع به خاطر حل مشکلات شان ‏ملاقات کرد

محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ‏امروز با شماری از وارد کنندگان مواد نفتی ‏و گاز مایع به منظور حل چالش های بازرگانی ‏شان دیدار و گفت و شنود کرد. ‏
در این نشست بازرگانان از متوقف بودن تانکرهای شان در شماری از بندرها بشمول بندر ‏حیرتان شاکی بودند و هشدار دادند که اگر ‏موانع موجود بر سر راه این تانکر ها و شرکت ‏های ترانسپورتی برداشته نشوند، احتمال تکرار فاجعۀ آتش‌سوزی گمرک اسلام قلعه در این بنادر ‏نیز ‏وجود دارد. ‏
 
آنان ضمن اینکه از همکاری های همیشگی اتاق در راستای برداشتن چالش های سد راه شان ستایش کردند، با آنهم از رهبری اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری افغانستان خواستند که برای برداشتن این موانع نیز با ‏آنان همکاری نماید تا بیشتر از این تانکرهای مواد نفتی و ‏گاز مایع شان در بندرها متوقف ‏نماند. ‏
 
به گفته‌ی این وارد کنندگان، اگر وضعیت به همین شکل ادامه پیدا کند بهای مواد نفتی در بازارهای ‏کشور افزایش میابد و مردم ‏متضرر اصلی آن خواهند بود.‏
 
در همین حال، آقای عطایی پس از شنیدن مشکلات وارد ‏کنندگان مواد نفتی گفت: رهبری اتاق تجارت و ‏سرمایه گذاری افغانستان برای برداشتن ‏چالش ها در برابر کار بازرگانان همیشه تلاش کرده است و این بار نیز برای جلو گیری ‏از ‏افزایش بهای مواد نفتی و حل چالش های بازرگانان، با مقامات حکومت و هم چنان ‏مسوولان ذیربط صحبت کرده و تلاش می ‏کنند که این مشکل را به زودی حل نمایند.‏
 
وی در پایان این نشست، از واردکنندگان مواد نفتی خواست که شکایت ها و مشکلات شان ‏را به گونه کتبی به اتاق بسپارند تا اتاق مشکلات آنانرا با ‏نهاد های ذیربط در میان گذاشته و جهت حل آن تلاش نماید.