دهمین جلسه‌ هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد

دهمین جلسه‌، سومین دور هیات محترم مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، تحت ریاست محترم خیرالدین مایل ‏احمدی معاون تجارتی هیات مدیره و با اشتراک محترمان نصیر احمد عرب معاون خدماتی هیات مدیره، خان محمد ‏سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر ‏سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره، محمد داود ‏یوسفزی، خانجان الکوزی، ذکریا بریالی، محمد گردیزی، احمد ضیاء عظیمی شینو زاده، ضیاءالدین اچکزی، احمد فواد ‏دوست و احمد شکیب احمدیار اعضای هیات مدیره و سید زمان ‏هاشمی رئیس هیات عامل اتاق، ‏در دفتر مرکزی ‏اتاق برگزار ‏شد.‏
 
در آغاز این نشست، آجندای جلسه ازسوی محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشاء ارائه گردیده و ‏سپس محترم سید زمان هاشمی ‏رئیس هیات عامل اتاق، گزارش کاری و پیشنهادات هیات ‏عامل را ‏به جلسه مطرح ‏نمود‎.‎
 
محترم خیرالدین مایل احمدی، پس از شنیدن گزارش هیات عامل، با یادآوری از مشکلات سکتور خصوصی طی روز ‏های اخیر، به ویژه موضوع آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه، مشکلات صرافان و توقف وسایط ترانسپورتی حامل ‏کالاهای بازرگانی در گمرکات و شاهراه های کشور را نگران کننده خواننده و تاثیرات آنرا به وضعیت عمومی کاروبار ‏و اقتصاد مردم زیانبار توصیف کرد.‏
 
در این جلسه فیصله شد یک هیات از جانب اتاق با اشتراک اعضای هیات مدیره جهت بررسی خسارات وارده در آتش‌سوزی بندر اسلام قلعه، به هرات سفر نماید.‏
 
محترم خان محمد سرفراز باز، به مشکل حل ناشده‌ی صرافان کشور و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد مردم اشاره کرده و ‏بی توجهی حکومت را در حل مشکلات صرافان انتقاد کرد.
 
محترم شرین آغا سخی، پیرامون تشکیل و بودجه اتاق صبحت نمود و پس از بحث همه‌جانبه فیصله شد که تشکیل و بودجه سال 1400 اتاق در پرنسیپ تصویب و به دلیل کم بودن وقت جلسه هیئت مدیره، تصمیم گیری برخی از موارد به جلسه کمیته اجرائیه واگذار شد.
 
به همین ترتیب سایر اعضای هیات رهبری اتاق به ارتباط مشکلات پیش آمده به سکتور خصوصی کشور صحبت نمودند ‏و نظریات خویش را پیرامون موضوعات شامل آجنداء و پیشنهادات هیات محترم مدیره و هیات ‏عامل ارائه داشتند که پس ‏از بحث مفصل، در رابطه به آن تصامیم لازم اتخاذ ‏گردید‎