اشتراک رئیس هیات عامل اتاق و شماری از تاجران و صاحبان صنایع در نشست ‏وزارت امور خارجه کشور

محترم سید زمان هاشمی رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در نشستی که تحت ‏رهبری محترم محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه و با حضورداشت شماری از تاجران و صاحبان صنایع ‏کشور در مقر این وزارت برگزار شد اشتراک ورزید.‏
 
این نشست که به اساس هدایت رئیس جمهور کشور و در مشورت با سکتور خصوصی افغانستان برگزار ‏شد، شامل موضوعات مختلف از جمله جلب و تسهیل فرصت های سرمایه گذاری، انکشاف تولیدات داخلی ‏و صادرات و یکسلسله پالیسی ها و راهکارهای مختلف می شد.‏
 
در این نشست پیشنهاداتی هم از سوی سکتور خصوصی مطرح گردید که از آنجمله: تسهیل ویزای ‏افغانستان برای آنعده از کارگران و متخصصان خارجی که جهت فعال سازی و نصب ماشین آلات و ‏تکنالوجی پیشرفته صنایع به کشور دعوت می شوند؛ حل مشکلات ویزۀ تاجران بزرگ جهت رفت ‌و آمد ‏به کشورهای مختلف و دسترسی آنان به بخش‎ (VIP) ‎میدان‌ های هوایی کشور و سهولت ‌بخشیدن به طی ‏مراحل اسناد و مدارک مربوط به صادرات و واردات کالا و اموال تجارتی در گمرکات افغانستان، شامل ‏این پیشنهادات بودند.‏
 
آقای اتمر طی اظهاراتی، بر حمایت دولت جمهوری اسلامی افغانستان از افزایش میزان صادرات و ‏سرمایه گذاری در داخل کشور تأکید نموده، تجار و صاحبان صنایع را تشویق کرد تا ایجاد کارخانه‌ های ‏تولیدی و سرمایه‌ گذاری در داخل افغانستان را در کانون توجه خود قرار دهند‎
.‎
آقای هاشمی رئیس هیات عامل اتاق، در رابطه معرفی اتاق های پنجگانه به سفارت خانه ها و نهاد های ‏بین‌المللی صحبت نموده و پیشنهاد کرد که باید جایگاه هر اتاق به عنوان یک نهاد مستقل طوریکه در قانون ‏اتاق آمده با درنظرداشت نقش اساسی آنها در رشد اقتصادی و فعالیت های تولیدی در افغانستان معرفی شده ‏و تشریفات لازم برای رؤسای عمومی و اعضای هیات مدیره که از تاجران و سرمایه گذاران بزرگ ‏کشور می باشند، مد نظر گرفته شود. ‏
 
آقای هاشمی افزود، طوریکه سایر کشورهای همسایه و منطقه تسهیلاتی را جهت تشویق و جلب سرمایه ‏گذاران خارجی در نظر می گیرند، دولت افغانستان نیز چنین پالیسی را رویدست گیرند تا سرمایه گذاران ‏خارجی تشویق به سرمایه گذاری های مشترک در کشور گردند.‏
 
در این نشست، قرار براین شد تا یک کمیته‌ی مشترک متشکل از نمایندگان اتاق های پنجگانه، فدراسیون ‏اتاق ها، وزارت های امورخارجه، زراعت و مالیه ایجاد گردد تا این کمیته در هماهنگی با چهاربخش عمده ‏وزارت امور خارجه طرح های مشترک خود را در رابطه به موضوعات نامبرده به پیش برند.‏