دیدار هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان شرکت های ‏ترانسپورتی و وارد کنندگان چای

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان محمد یونس مهمند معاون ‏نخست ‏هیات ‏مدیره، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، نصیر احمد عرب معاون ‏خدماتی هیات مدیره و خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق طی دو ملاقات جداگانه با محترم طلا ‏محمد اتمانزی رئیس اتحادیه ترانسپورت زمینی، محترم حاجی عبیدالله رئیس شرکت عبید امین و نماینده ‏وارد کنندگان چای و شماری از اعضای اتحادیه مذکور در مورد مشکلات ‏شان بحث و تبادل نظر نمودند.‏‏
 
در این نشست ها مسوولان و اعضای اتحادیه ترانسپورت زمینی، مشکلات شان را با هیات رهبری اتاق ‏در میان گذاشته و خواهان همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان گردیدند. ‏
 
همچنان تاجران وارد کننده چای مشکلات در گمرکات را یادآور شده و از هیات رهبری اتاق خواستند تا در ‏قسمت حل مشکلات شان با مسوولان گمرکات دیدار نموده و در رفع مشکلات موجود آنان را همکاری ‏نماید.‏
 
محترمان محمد یونس مهمند، سلطان محمد صافی، نصیر احمد عرب و خان جان الکوزی پس از شنیدن ‏مشکلات مسوولان و اعضای اتحادیه ترانسپورت زمینی و وارد کنندگان چای، از آنان خواستند تا ‏مشکلات خود را به شکل کتبی به اتاق بسپارند تا در جهت حل آن اقدام صورت گیرد. ایشان وعده سپردند ‏که رهبری اتاق مشکلات آنان را با مسوولان گمرکات و سایر ارگانهای ذیربط حکومتی در میان گذاشته در ‏جهت حل آن همکاری لازم را انجام خواهند داد.‏