نشست مشورتی پیرامون ایجاد مرکز تربیه کار آفرینان در پوهنتون کابل برگزار شد

محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی و سرپرست ریاست هیات عامل اتاق ‏تجارت و سرمایه ‏گذاری افغانستان، در نشست مشورتی که در رابطه به ایجاد مرکز تربیه کار آفرینان (‏Business ‎Incubation ‎‏) که با اشتراک محترمان پوهاند دوکتور محمد عثمان بابری رئیس پوهنتون کابل، ‏عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات علمی و جمعی از مقامات حکومتی، اساتید و ‏محصلان در تالار پوهنتون کابل برگزار شد، اشتراک و سخنرانی نمود.‏
 
محترم پوهاند دوکتور محمد عثمان بابری، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این نشست، روی ‏اهمیت ایجاد مرکز تربیه کار آفرینان و نقش نهاد های علمی به خصوص ارگان های ذیربط حکومتی و ‏سکتور خصوصی در جهت ارتقای ظرفیت کارآفرینان و اشتغال زایی صحبت نمود.‏
 
محترم عبدالتواب بالاکرزی، حمایت و نقش نهاد های علمی را از اینگونه طرح ها در ایجاد اشتغال‌زایی و ‏کاریابی مهم توصیف کرده و خواهان گسترش اینگونه ابتکارات در سطح زون های ولایات گردید.‏
 
محترم شفیق الله عطایی، در رابطه به اهمیت ایجاد مرکز تربیه کار آفرینان و نقش آن در تربیه و ‏پرورش ایده های خلاق تجاری و اقتصادی صحبت نموده و سهم اینگونه مراکز را در ارتقای کاروبار و ‏تشبثات کوچک، ارائه نظریات سودمند در مشورت دهی، فراهم سازی زمینه های مالی برای تطبیق این ‏مفکوره ها مهم و سودمند دانست.‏
 
آقای عطایی افزود: این مرکز می تواند در ارتقای ظرفیت فکری محصلان در تطبیق ایده های خلاق ‏اقتصادی مؤثر واقع شود، وی به نمایندگی از سکتور خصوصی به ویژه اتاق ‏تجارت و سرمایه گذاری ‏افغانستان حمایت خود را در قسمت ایجاد و رشد این مرکز ابراز داشته و در این راستا امضای تفاهمنامه ‏همکاری میان دو نهاد را برای رشد این مرکز مهم و الزامی دانست.‏