دروازاه دوم بندر اسلام قلعه به روی رفت و آمد کالاهای تجارتی کشور گشایش یافت

در اثر تلاش های هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، تقاضای بازرگانان حوزه غرب کشور و همچنان هدایت مستقیم جلالتمآب امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری، دروازاه دوم بندر اسلام قلعه به روی رفت و آمد کالاهای تجارتی کشور گشایش یافت.

این اقدام بعد از ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، رهبری اتاق هرات و شماری از بازرگانان حوزه غرب کشور صورت گرفت که یکی از خواست های اساسی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و بازرگانان کشور را تشکیل می داد.

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، از این اقدام حکومت به ویژه از معاونیت محترم اول ریاست جمهوری ابراز امتنان و قدر دانی نموده و گشایش درواز دوم را یک دستاورد خوب برای سکتور خصوصی و حکومت افغانستان میداند.

گشایش این دروازه سبب خواهد شده که هزاران موتر حامل کالاهای تجارتی از این دروازه رفت و آمد نموده و باعث ایجاد سهولت های زیادی برای بازرگانان و خدمات بندری گردد.