هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شماری از بازرگانان ‏با معین وزارت امور ‏خارجه کشور و سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل، ملاقات ‏کرده و در ‏مورد ‏مشکلات بازرگانان افغان بحث نمودند

هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، محترمان محمد یونس "مهمند" معاون نخست هیات ‏مدیره، ‏سلطان محمد ‏‏"صافی" معاون سرمایه گذاری هیات ‏مدیره، خان جان "الکوزی" عضو هیات مدیره و معاون تجارتی و سرمایه گذاری فدراسیون اتاق ها، ضیاءالدین ‏‏"اچکزی"، احمدضیاء عظیمی "شینوراده" و محمد "گردیزی" اعضای هیات مدیره اتاق و شماری از ‏بازرگانان کشور روز پنج‌شنبه 20 سنبله سال روان، با محترم میرویس ‏‏"ناب" معین سیاسی وزارت امور خارجه و آقایان بهادر "امینیان جزی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل و محمد مهدی "جوانمرد قصاب" رایزن تجارتی آن سفارت، ملاقات کرده و در مورد ‏حل ‏مشکلات تاجران افغان در ایران بحث و گفتگو ‏کردند.
‏‏
این نشست که در مقر وزارت امور خارجه برگزار شد، محترم میرویس ‏‏"ناب" ضمن اظهار خوش آمدید، در مورد روابط دوستانه دو کشور همسایه و گسترش روابط تجارتی و ترانزیتی صحبت کرده و با توجه به مشکلات بازرگانان روی تلاش های وزارت امور خارجه در جهت حل انتقال پول بازرگانان و ایجاد بانک ها در بندر چابهار در آینده‌ی نزدیک اطمینان داد.
وی در مورد یک راهکار عملی مشترک میان وزرات امور خارجه، اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سفارت ایران برای حل مشکلات بازرگانی و همچنان ایجاد و یا فعال ساختن اتاق مشترک دو کشور تاکید نمود.

محترم یونس"مهمند" در باره مشکلات خاک پولی موتر های حامل کالا های تجاراتی، مشکلات فنی در بندر چابهار از جمله توقف کالا های بازرگانی به دلیل نبود کشتی در بندر و موضوع نبود بانک های هندی و خارجی در چابهار و مشکلات در انتقال پول بازرگانان، مشکلات فرار راه کالاهای صادراتی افغانستان در بندر دوغارون، مشکلات رودپاس و بلند بودن کرایه کشتی ها در بندر چابهار را یادآوری کرده، خواهان همکاری سفیر ایران در زمینه حل مشکلات مذکور شده و بر بالا بردن ظرفیت بندر چابها نیز تاکید ورزید.

محترم سلطان محمد ‏‏"صافی"، مشکلات فنی در توقف لاری های حامل کالاهای وارداتی و صادراتی و زمانگیر بودن بازرسی در بندر دوغارون را به دلیل محدود بودن ظرفیت فنی، همچنان مشکلات صدرور ویزه برای بازرگانان و اعضای فامیل های شان را یادآور شده و بر ایجاد تسهیلات بیشتر به ویژه در زمینه ورود و انتقال کالا ها از خاک ایران تاکید نمود.

محترم خان جان "الکوزی"، پائین بودن ظرفیت های فنی در بنادر و مرزهای دو کشور و نبود سیستم عصری از جمله بندر "میلک" را از مشکلات بزرگ به ویژه در ثبت ارقام واردات و صادرات دانسته و بر بالا بردن ظرفیت های بندری از سوی دولت های ایران و افغانستان تاکید نمود. وی بر اهمیت بندر چابهار برای تجارت و ترانزیت برای افغانستان و کشور های منطقه یادآور شده و رشد ظرفیت این بندر را بسیار  مهم توصیف کرد.

محترم بهادر "امینیان جزی" از گسترش روابط دوستانه بازرگانی میان دو کشور و باز نگهداشتن گذرگاهایش به روند تجارت افغانستان با وجود مشکلات کرونایی یاد کرده و از تکمیل احداث خط آهن با هرات در دو ماه آینده خبر داد.

 وی هم چنان افزود: با فعال شدن خط آهن بسیاری از مشکلات بازرگانی و ترانزیتی به ویژه مشکل توقف لاری های حامل کالاهای تجاری و ترانزیتی در مرز ها حل خواهد شد. سفیر ایران گفت: دولت ایران در نظردارد تا سهولت های بیشتری را برای ترانزیت کالاها‌ی تجارتی افغانستان از جمله معافیت خاک پولی و رود پاس ایجاد نماید.