معاون نخست هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با سفیر کشور عربستان سعودی درکابل دیدار و گفتگو ‏کرد‎

محترم محمد یونس "مهمند" معاون نخست هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با محترم ‏‏جاسم بن محمد "الخالدی" سفیر عربستان سعودی در کابل ملاقات کرده و در مورد گسترش روابط تجارتی ‏میان دو کشور بحث و ‏تبادل نظر ‏نمودند.

آقای "مهمند"، ضمن یادآوری از همکاری خوب سفارت عربستان سعودی با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در مورد ‏گسترش ‏روابط تجارتی و اقتصادی، موضوع واردات و صادرات میان دوکشور و همچنان آغاز خدمات حج عمره با سفیر عربستان سعودی صحبت نمود.
 ‏
سفیر عربستان سعودی، توسعه روابط تجارتی و اقتصادی میان عربستان سعودی و افغانستان را به سود دو کشور ‏دانسته و از همکاری سفارت عربستان در جهت ایجاد تسهیلات برای بازرگانان افغان و تحکیم روابط بازرگانی و اقتصادی، اطمینان داد‎.

پنج شنبه، 20 سنبله 1399‏