سیستم عملیاتی الکترونیکی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به هدف بهبود صادرات، امور مالی، اداری و ‏عملیاتی افتتاح شد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، سیستم عملیاتی الکترونیکی را به هدف بهبود امور مالی، اداری و عملیاتی با ‏همکاری اداره حرکت طی محفلی با حضور داشت هیات رهبری اتاق محترمان محمد یونس "مومند" معاون نخست ‏هیات ‏مدیره، ‏خیرالدین "مایل احمدی" معاون تجارتی هیات ‏مدیره، ‏سلطان محمد ‏‏"صافی" معاون سرمایه گذاری ‏هیات ‏مدیره، ضیاءالدین ‏‏"اچکزی" عضو هیات مدیره، سید زمان "هاشمی" رئیس هیات عامل اتاق، نورعالم "حکیمیار" ‏رئیس اداره حرکت و سکتور خصوصی در دفتر مرکزی اتاق افتتاح نمود.

محترم یونس"مومند"، ضمن ابراز قدردانی از همکاری خوب اداره حرکت با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، ‏از فعال ساختن سیستم عملیاتی الکترونیکی که در نتیجه تلاش های هیات رهبری اتاق و بخش هیات عامل اتاق به ‏همکاری اداره حرکت فعال گردید، ابراز خرسندی نموده و آنرا یکی از دستاورد های اتاق نامید. وی با یادآوری از ‏مشکلات موجود فرا راه بازرگانان در گمرک های کشور از رهبری فعلی گمرکات و رئیس عملیاتی آن خواست تا در ‏زمینه حل مشکلات مذکور اقدامات جدی عملی را روی دست گیرند.

محترم خیرالدین "مایل احمدی" در مورد اهمیت سیستم عملیاتی الکترونیکی در بهبود کارها و عرضه خدمات اتاق ‏صحبت کرده و ایجاد آنرا آرزوی دیرینه اتاق نامید که امروز در نتیجه تلاش های مشترک هیات رهبری اتاق و اداره ‏حرکت عملی گردیده و باعث افزایش اعتبار اتاق در سطح ملی و بین المللی خواهد گردید.

محترم سید زمان"هاشمی"، در مورد عرضه خدمات اتاق به گونه الکترونیکی صحبت نموده و این ابتکار اتاق را ‏تحولی بزرگ در طی فعالیت 90 ساله این اداره توصیف کرد که می تواند سبب سرعت، مؤثریت، شفافیت خدمات اتاق ‏و کسب اعتماد بازرگانان گردد. وی افزود: مشکلات عملی در صدور تصدیق نامه مبدأ، انوایس ها و سایر بخش های ‏کاری که در کشورهای مختلف و گمرک های سرحدی نیاز به تأئید مجدد اتاق داشتند، باعث گردید تا اتاق دست به ‏اقدامات عملی در جهت حل مشکلات مذکور بزند که افتتاح سیستم عملیاتی الکترونیکی یکی از دستاورد هایست اتاق ‏در این راستا انجام داده است.

رئیس هیات عامل اتاق، نقش این سیستم را در جلوگیری از تقلب، مشکل تراشی ادارات دیگر و ارائه ارقام دقیق که در ‏موجودیت اسناد کاغذی و غیر الکترونیکی زیاد کمتر دیده می شد، خیلی مؤثر دانست، به ویژه که به گفته آقای ‏‏"هاشمی" در صورت وصل شدن این سیستم با سیستم "اسیکوادا" بسیاری از مشکلات بازرگانان در گمرک های کشور ‏حل شده و باعث کسب اعتبار اتاق در سطح بین‌المللی خواهد گردید.
 ‏
محترم نورعالم "حکیمار"، از تلاش مشترک اداره حرکت با اتاق تجارت و سرمایه گذاری در زمینه ایجاد این سیستم ‏یادآور شده و از تطبیق آن در عرضه خدمات اتاق به مثابه تحول بزرگ نام برد. وی ایجاد این سیستم را در حل ‏مشکلات بازرگانان به ویژه جلوگیری از ضیاع وقت، مصارف اضافی و سرعت کارهای اتاق فوق العاده مؤثر دانست.‏


به همین ترتیب محترم خسرو "انوری" رئیس عملیاتی گمرکات وزارت مالیه و محترم بشیر احمد"بشردوست" رئیس ‏انکشاف صادرات وزارت صنعت و تجارت به ارتباط مؤثریت این سیستم در
عرصه های گوناگون و سرعت کار ها ‏صحبت و ابراز نظر نمودند.‏


در اخیر، این سیستم توسط هیات رهبری اتاق سرمایه گذاری، رؤسای اداره حرکت، گمرکات و انکشاف صادرات ‏افتتاح شده و از نحوه فعالیت عملی آن در دیپارتمنت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق، به رسانه ها معلومات ‏ارائه گردید.

دوشنبه، 17 سنبله 1399‏