نشست مشترک هیات رهبری اتاق با سفیر افغانستان در کشور چک و بحث روی فرصت های تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور

محترم سلطان محمد "صافی" معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری و محترمان شرین آغا سخی رئیس مالی اتاق، ذکریا ‏‏"بریالی" و جان آقا "صادقی" اعضای هیئت مدیره، سید زمان "هاشمی" رئیس هیات عامل اتاق و شماری از بازرگانان کشور در ‏نشستی با محترم شهزاد‌گل "آریوبی"، سفیر افغانستان در  کشور چک، در تالار کنفرانس های اتاق تجارت و سرمایه افغانستان ملاقات ‏کرده و بر توسعه‌ی تجارت و فرصت های سرمایه گذاری میان دو کشور گفتگو نمودند.

آقای "صافی"، تشریف سفیر افغانستان در  کشور چک را به اتاق تجارت و سرمایه گذاری خیرمقدم گفته، و این گونه نشست ها را  در رشد و توسعه روابط تجارتی و اقتصادی میان دو کشور مهم دانسته و ابراز امیدواری کرد که این نشست بتواند بر افزایش تجارت و ‏سرمایه گذاری های مشترک دو کشور تأثیر خوب بگذارد.

محترم سید زمان "هاشمی" از تلاش های آقای "آریوبی" در زمینه راه یابی محصولات تولیدی کشور به بازار های ‏اروپایی به ویژه کشور های "چک" و "سلواک" یادآوری کرده و در مورد چالشهای موجود تجارت افغانستان با کشور پاکستان و دسترسی ‏به بازار های بدیل برای تولیدات افغانستان در جهان، از جمله اتحادیه اروپا سخن زده و بر ادامه‌ی این تلاش تاکید ورزید.

رئیس هیات عمل اتاق، صادرات افغانستان به اتحادیه اروپا را در 3 سال پسین حدود 24 میلیون دالر گفت که از این جمله دست کم 19 ‏میلیون دالر آن از طریق دهلیز هوایی به مقدار 1284 تن کالا در 223 پرواز انجام شده است که بیشترین آن به کشور آلمان بوده ‏است. وی از تاجران خواست تا در این نشست روی فرصت های موجود تجارت با اتحادیه اروپا از جمله کشور چک بحث نموده و ‏پیشنهادات خود را با سفیر افغانستان نیز شریک سازند.

محترم شهزاد گل "آریوبی" از فرصت های موجود تجارتی و سرمایه گذاری های مشترک با کشورهای چک و سلواک یادآوری کرده افزود که ‏ایشان برعلاوه اینکه سفیر افغانستان در کشور چک می باشد امور قونسلی افغانستان در کشور سلواک را نیز به پیش می برد. وی از ‏مناسبات وسیع تجارتی و اقتصادی میان دو کشور که در گذشته وجود داشته یادآور شده و بسته معلوماتی را که مشمول ‏‏(میوه های خشک و تازه، زعفران، گیاهان طبی، محصولات زراعتی، قالین، صنایع دستی و معادن) می باشند به اتاق و بازرگانان پیشکش کرده و تاکید کرد که این محصولات می تواند برای  رشد صادرات ‏افغانستان و به بازاریابی آن سودمند واقع شوند.

آقای "آریوبی" از فراهم ساختن زمینه های گونه گون برای توسعه روابط تجارتی و تحکیم مناسبات اقتصادی و سرمایه گذاری های ‏مشترک وعده هر نوع همکاری را نمود.‏
در این نشست هم چنان، بازرگانان و سرمایه گذاران از سکتور های مختلف در مورد تولیدات شان صجت کرده و پیشنهاد کردند تا سفارت افغانستان در کشور چک، ‏زمینه برگزاری یک نمایشگاه چند روزه در آن کشور و نشست تواصل تجارتی را فراهم سازد تا آنان از یک طرف فرصت کافی ‏برای معرفی محصولات افغانستان را داشته باشند و از سوی دیگر بتوانند با سرمایه گذاران چک در مورد سرمایه گذاری های ‏مشترک تفاهمنامه های را به امضاء برسانند.

دوشنبه، 10 سنبله 1399‏