گفتمان عامه و خصوصی روی چالشهای تجارت و ترانزیت با کشور پاکستان، برگزار شد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به همکاری اداره ‏حرکت گفتمان عامه و خصوصی را روی چالشهای تجارت و ترانزیت با کشور پاکستان، با اشتراک محترم محمدعمر "داودزی" نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان، اعضای هیات رهبری اتاق محترمان محمد یونس "مومند" معاون نخست هیات مدیره، سلطان محمد "صافی" معاون سرمایه گذاری، خان محمد "سرفراز باز" رئیس دارالانشاء، شرین آغا سخی رئیس مالی اتاق، خانجان "الکوزی"، احمد ضیاء عظیمی "شینوزاده"، احمد شکیب "احدیار"، جان آقا "صادقی" و محمد "گردیزی" اعضای هیئت مدیره، نورعالم "حکیمیار"رئیس اداره حرکت، سید زمان "هاشمی" رئیس هیات عامل اتاق، رؤسای اتاق های مختلف و شماری از اعضای ‏سکتور خصوصی و خبرنگاران در هوتل کابل سرینا برگزار نمود.


محترم محمد یونس "مومند" معاون نخست هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، از مشکلات موجود بر سر راه تجارت و ترانزیت با پاکستان و خساراتی که همواره از این بابت به تاجران و مردم وارد شده است صحبت نموده و ابراز آرزومندی کرد که با توجه به اهمیت تجارت و ترانزیت برای دو کشور، حکومت های افغانستان و پاکستان اقدامات سودمند را برای حل دایمی مشکلات موجود انجام دهند تا از تکرار مشکلات جلوگیری شود.

محترم سلطان محمد "صافی" معاون سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری، ضمن یادآوری از اهمیت روابط تجارتی و ترانزیتی، از نماینده رئیس جمهور خواست تا در یک نشست بزرگ که در آن بازرگانان و نمایندگان حکومت حضور داشته باشند، مشکلات موجود را به بررسی گرفته و روی اقدامات عملی تصمیم گرفته شود.

وی از مشکلات همیشگی در بندر کراچی و خاک پاکستان و مشکلات صدور ویزه برای استخدام افراد مسلکی از خارج کشور یادآور شده و خواهان توجه حکومت در مورد حل دایمی مشکلات مذکور گردید.

محترم سید زمان "هاشمی" رئیس هیات عامل اتاق، در رابطه به اهمیت تجارت میان افغانستان و پاکستان، چالشهای موجود و سایر راه های ترنزیتی مانند راه لاجورد و چابهار و همچنان مشکلاتی که همواره فراه راه تجارت افغانستان با پاکستان وجود داشته است، صحبت نموده و خواستار آن شد تا روی یک راه حل دایمی و بنیادی برای کاهش مشکلات تجارت دو کشور کار شود. وی در مورد تطبیق قرار داد (اپتا)، با در نظرداشت مشکلات موجود آن روی تجدید نظر در متن این قرارداد نیز تأکید ورزید.

محترم نورعالم "حکیمیار" رئیس اداره حرکت، در صحبت های خود، روی اهمیت این برنامه با در نظرداشت مشکلات ایجاد شده ترانزیت و تجارت با پاکستان در زمان کرونایی، تلاش مشترک میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری و اداره حرکت و همچنان همکاری سیاسی کشورهای امریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا در زمینه حل این مشکلات یادآور شد.

‏ محترم محمدعمر "داود زی" نماینده خاص رئیس جمهور در امور پاکستان، روی اوضاع کلی روابط تحارتی و ترانزیتی میان دو کشور با در نظرداشت مشکلات دیرینه و اختلافات سیاسی موجود سخن زده و از ارادۀ حکومت افغانستان در زمینه حل این مشکلات یاد آور شد. وی کاهش اختلاف ها و بهبود روابط سیاسی، تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی میان دو کشور را به سود حکومت ها و مردم دو کشور دانسته و ابراز امیدواری کرد که با آمدن صلح در افغانستان، مناسبات دو کشور بهبود بابد.

محترم خانجان "الکوزی" عضو هیات مدیره اتاق و معاون سرمایه گذاری فدراسیون ‏اتاق ها، از همکاری و تلاش اداره حرکت برای گشایش گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان قدردانی کرده و به خاطر بیرون رفت از مشکلات موجود به جمع‌آوری نظریات تاجران کشور در رابطه به حل مشکلات موجود، موضوع تطبیق قرار داد (اپتا) و بازنگری در مورد آن تاکید نمود.
در پایان این نشست، بازرگانان و نمایندگان سکتور خصوصی در مرکز و ولایات نیز صحبت نموده و نظریات و پیشنهادهای مشخص خود را در جهت کاهش مشکلات موجود و حل آن ارائه داشتند.

یکشنبه، 9 سنبله 1399