ویدیوی کوتاه سخنرانی هیات رهبری اتاق و تاجران متضرر در مورد حادثه آتش سوزی شب گذشته در منطقه قلعه مرادبیک کابل