کلیپ ویدیویی محترم خان جان الکوزی عضو هيات مديره اتاق تجارت و سرمايه گذاري افغانستان در پيوند به آتش سوزی گمرک اسلام قلعه!