سخنرانی محترم سید جاوید برهان درنشست مشترک اتاق افغان - ایران