بیست و ششمین جلسۀ هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد.

بیست و ششمین جلسۀ سومین دور هیات محترم مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان تحت ریاست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق و با اشتراک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، عصمت الله وردک معاون سرمایه گذاری، نصیر احمد عرب معاون خدماتی، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شرین آغا ‏سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره، خانجان الکوزی، محمد داود یوسفزی، محمد گردیزی، سیدپرویز سادات هوفیانی، و بهادر خیر خواه اعضای هیات مدیره، عبدالحامد حمیدی رئیس هیات نظار اتاق، محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی و میر زمان پوپل سرپرست معاونیت مالی و اداری هیات عامل در دفتر هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ‏واقع شهرنو کابل، برگزار گردید.
در آغاز، موضوعات آجندای بیست و ششمین جلسه هیات مدیره و قرائت مصوبات و امضای صورت جلسه بیست و پنجمین نشست سومین دور هیات مدیره هیات مدیره توسط محترم خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشاء به جلسه ارائه شد.
سپس گزارشات هیات عامل اتاق توسط محترم محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل به جلسه مطرح شد و محترم میر زمان پوپل سرپرست معاونیت مالی و اداری هیات عامل در مورد پیشنهادات و موضوعات مطروحه به اعضای هیات مدیره معلومات مفصل ارائه کرد.
‏پس از بحث‏ پیرامون موضوعات مربوط اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان و همچنان سایر موارد پیشنهادی جلسه هیات محترم مدیره و ریاست هیات عامل، در مورد ‏تصامیم لازم ‏اتخاذ ‏گردید‎‏.‏
 
 
یکشنبه، 10 سرطان 1403