نشست انلاین معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نمایندگان کشورهای عضو سازمان سارک

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان طی نشست آنلاین با نمایندگان کشور های عضو سازمان سارک ملاقات کرده و در رابطه به چگونگی برگزاری نمایشگاه تجاری آسیای جنوبی که قرار است از تاریخ 2 الی 4 اگست سال روان میلادی در کشور سریلانکا برگزار گردد، صحبت نمود.

آقای مایل احمدی، برگزاری همچون نمایشگاه ‌ها را زمینه خوبی برای گسترش روابط تجاری - اقتصادی میان کشورهای منطقه‌ و آسیای جنوبی و همچنان معرفی تولیدات داخلی کشور های اشتراک کننده خوانده، ازحمایت و همکاری اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان در قسمت تشویق تاجران افغان جهت اشتراک در نمایشگاه مذکور اطمینان داد. وی، همچنان لیست تاجران افغان را که قرار است در نمایشگاه پیش رو شرکت کنند، به اشتراک کنندگان ارایه نمود.

نماینده گان کشورهای عضو سازمان سارک، روی اهمیت همکاری‌ کشورهای منطقه یی تاکید کرده و نقش نمایشگاه‌ ها را در تأمین روابط تجاری - اقتصادی میان کشور های آسیای جنوبی مهم خوانده و خواهان نهایی سازی لیست شرکت های اشتراک کننده تا هفته آینده گردیدند.

نمایشگاه تجاری آسیای جنوبی، زمینه ‌ساز مهم برای تبادل تجربیات و همکاری ‌های تجاری میان کشورهای عضو سازمان سارک بوده که در توسعه تجارت منطقه یی مؤثر پنداشته خواهد شد.

 

سه شنبه، 5 سرطان 1403