ملاقات انلاین معاون پالیسی و تخنیکی ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نماینده شرکت ParitetAgro LLC روسی

محترم محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت مسوولان دیپارتمنت های روابط بین الملل و روابط اعضای اتاق و رئیس شرکت دانیال، با محترم تیمور نماینده شرکتParitetAgro LLC روسی به گونه انلاین ملاقات کرده و پیرامون سرمایه گذاری های مشترک میان تاجران دو کشور بحث و گفتگو نمود.

آقای تیمور، در رابطه به فعالیت های شرکت ParitetAgro LLC معلومات ارایه کرده، افزود: شرکت مذکور دارای تولیدات جو، گندم، آرد و همچنان صادرات و واردات با تمام کشورهای خارجی بوده که تولیدات آن با کیفیت و ستندرد جهانی مطابقت دارد. وی، از اقای عارفی خواست تا تاجران افغان را تشویق به خرید محصولات شرکت مذکور نماید.

محترم عارفی محصولات خوراکی را ضرورت مبرم مردم یک کشور دانسته و بر واردات مواد خوراکی با کیفیت و نرخ مناسب تأکید کرد. وی، از آقای تیمور خواست که معلومات مفصل اقلام تولیدی شانرا با در نظرداشت قیمت و کیفیت اموال مذکور به شکل ایمیل در اختیار اتاق قرار دهد تا اتاق تولیدات شرکت شانرا با تاجران افغان شریک سازد.

 

دوشنبه‌. 4 سرطان 1403