سرپرست معاونیت مالی و اداری ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان معرفی شد.

محترم میرزمان پوپل آمر دیپارتمنت انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق تجارت و سرمایه افغانستان، به حیث سرپرست معاون مالی و اداری هیات عامل این اداره، طی مراسمی توسط هیات رهبری اتاق، محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، نصیر احمد عرب معاون خدماتی اتاق، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق، خانجان الکوزی عضو هیات مدیره و محمد انور عارفی معاون تخنیکی و پالیسی هیات عامل اتاق معرفی گردید.

 

یکشنبه، ۳ سرطان ۱۴۰۳