کنفرانس آنلاین میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شرکت هندیا پورت گلوبل لمیتد پیرامون تسهیلات و مزیت های بندر چابهار

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور گسترش روابط تجاری به ویژه صادرات و واردات میان افغانستان و کشور های منطقه از طریق بندر چابهار، کنفرانسی را تحت عنوان « تسهیلات و مزیت های بندر چابهار» به همکاری شرکت هندیا پورت گلوبل لمیتد به گونه آنلاین در حضور داشت محترم محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق، لطف الله امینی معاون کمیته ترانسپورت و رئیس اتاق بامیان، مسوولان دیپارتیمنت های انکشاف صادرات، روابط عامه، روابط بین الملل، سونیل موکندا رئیس اجرائیوی شرکت مذکور و حسین حبیب الله رئیس اجرائیوی هندیا پورت گلوبل چابهار فریزون و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران در سالون کنفرانس های اتاق برگزار نمود.
 
محترم محمد انور عارفی، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این کنفرانس، بندر چابهار را یکی از بنادر مهم در قسمت صادرات و واردات و همچنان وصل کننده ترانزیت افغانستان با ترانزیت کشور های آسیایی مرکزی خوانده و خواهان تسهیلات بیشتری برای تاجران افغان در یندر مذکور گردید.
آقای عارفی، روی گشایش دهلیز هوایی با کشور های ترکیه، هند، قزاقستان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین و اتحادیه اروپا و همچنان اتصال خطوط آهن افغانستان با کشور های ترکمنستان و ازبکستانِ و استفاده از راه ترانزیتی لاجورد در معاملات تجاری تاکید کرد. وی، از همکاری اتاق در قسمت رفع مشکلات تاجران در بندر چابهار با هماهنگی شرکت هندیا پورت گلوبل برای تاجران اطمینان داد.
محترم لطف الله امینی، در رابطه به مشکلات موجود بندر چابهار که باعث موانع تسریع روند صادرات و واردات اموال تجاری تاجران افغان گردیده، یاد آورشده و خواهان همکاری اتاق و شرکت مذکور در رفع حل مشکلات شان گردید.
سپس تیم تخنیکی شرکت هندیا پورت گلوبل پرزنتیشن معلوماتی را در رابطه به اهمیت استراتیژیک بندر چابهار به اشتراک کننده گان ارایه کرده افزود: انتقال اموال تجاری از طریق بندر چابهار به شکل مصئون و بدون کدام قید و شرط در وقت معین آن و به شکل معیاری صورت میگیرد. آنان از مسوولان هیات عامل اتاق خواست تا تاجران افغان را تشویق به صادارت و واردات از طریق بندر مذکور نمایند.
تاجران و سرمایه گذاران، به نوبه خویش مشکلات و پیشنهادات شان را در قسمت تجارت از طریق بندر چابهار به مسوولان اتاق و شرکت مذکور مطرح نموده و خواهان همکاری بیشتری شان در این زمینه گریدند.
 
پنجشنبه، ۲۴ جوزا ۱۴۰۳