ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رهبری معینیت گمرکات

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حالیکه محترم حاجی عبیدالله رئیس اتحادیه رخت و تعدادی از تاجران رخت ایشان را همراهی میکردند، با محترم عبدالمتین سعید رئیس عمومی گمرکات وزارت مالیه ملاقات کرده و مشکلات تاجران رخت را با وی شریک ساخت.

محترم مهمند، از تلاش های رهبری معینیت گمرکات در زمینه ایجاد تسهیلات لازم برای تاجران و سرمایه گذاران کشور قدردانی کرده و مشکلات عمده تاجران رخت در رابطه به گمرکات را، با وی شریک ساخته و خواهان همکاری مقام معینیت گمرکات در این راستا، گردید.

محترم عبدالمتین سعید، ضمن استماع مشکلات تاجران رخت و ارائه معلومات در زمینه، وعده سپرد که برای چالش های موجود در این بخش، راه های حل معقول را جستجو خواهد کرد.

معاون اول اتاق، در ملاقات جداگانه با رئیس عمومی عواید معینیت گمرکات، ضمن شریک سازی بعضی از مشکلات تاجران، خواستار همکاری ایشان در زمینه حل مشکلات موجود آنان نیز گردید.

 

سه شنبه، 8 جوزا 1403