ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با سفیر ترکیه در کابل

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضورداشت محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق و تعدادی از تاجران کشور، با محترم جنک اونال سفیر ترکیه در افغانستان ملاقات کرده و از سرگیری پروازهای شرکت شرکت هوایی ترکش به افغانستان را یک گام نیک خوانده و از آن استقبال نمود.

آقای مهنمند، از همکاری سفارت محترم ترکیه در قسمت از سرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکش قدر دانی کرده و شرکت متذکره را را یکی از شرکت های پیشتاز در راستای عرضه خدمات ترانسپورت هوایی دانسته و از آغاز دوباره فعالیت این شرکت را برای سکتور خصوصی افغانستان و تسریع روند داد و ستد تجارت با کشور های همسایه به ویژه کشور ترکیه مهم خواند.

معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از همکاری همه جانبه اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در زمینه رفع مشکلات موجود در بخش خدمات فضایی افغانستان، در هماهنگی با ادارات ذیربط حکومتی اطمینان داد.

 

چهارشنبه، 2 جوزا 1403