معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری از نمایشگاه ماشین آلات مسکو دیدن نمود.

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی سفر خویش به کشور روسیه از نمایشگاه ماشین آلاتی که در شهر مسکو برگزار گردیده بود دیدن کرده و از مسوولان شرکت های تولیدی ماشین آلات برقی، رباط و زراعتی خواست، تا با توجه به فرصت های موجود در قسمت میکانیزه سازی زراعت در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. وی، همچنان از مسوولان شرکت های تولیدی آن کشور نیز تقاضا نمود، تا در نمایشگاه امام ابوحنیفه (رح) که در آینده نزدیک از سوی اتاق در شهر کابل برگزار میگردد، اشتراک ورزند.

معاون اول اتاق در حاشیه همین سفر خویش با معاون وزرات صنعت و تجارت کشور روسیه ملاقات کرده و پیرامون سرمایه گذاری های مشترک و مستحکم سازی روابط اقتصادی میان دو کشور صحبت نمودند.

آقای مهمند، از اهمیت صادرات میوه خشک کشور به بازارهای روسیه یادآور شده و شرایط کنونی افغانستان را زمینه خوبی برای سرمایه گذاری عنوان کرد. وی، از معاون وزارت صنعت و تجارت آن کشور خواست تا تاجران روسی را تشویق به سرمایه گذاری مشترک با تاجران و سرمایه گذاران افغان در سکتورهای مختلف افغانستان بنماید.

 

سه شنبه، ۱ جوزا ۱۴۰۳