ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس عمومی کارگوی خطوط هوایی کشور ترکیه

محترم خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در حضور داشت محترم میرزمان پوپل مسوول انکشاف صادرات اتاق، با محترم سرکان سونمز رئیس عمومی کارگو خطوط هوایی کشور ترکیه در امور کشورهای عربی، افغانستان و پاکستان ملاقات کرده و پیرامون چگونگی از سری گیری پرواز های شرکت های هوایی ترکی به افغانستان، بحث و گفتگو نمود.


آقای سرکان، از آغاز مجدد پروازهای شرکت هوایی ترکش ایرلاین خبر داده، روی ایجاد سهولت های بیشتر از سوی شرکت خدماتی هندلینگ که مدیریت فضایی افغانستان را به عهده دارد تاکید کرده و از همکاری های شرکت های هوایی ترکی در قسمت انتقال محموله های صادراتی افغانستان به کشور های منطقه و جهان اطمینان داد.


محترم الکوزی، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای سرکان و تیم همراه شان، کشور ترکیه را دوست قدیمی و دارای ارزش های مشترک دینی و فرهنگی و همچنان با داشتن روابط ترانزیتی و تجارتی با افغانستان عنوان کرده و از همکاری های اتاق در زمینه تسهیل خدمات هوایی در هماهنگی با اداره هوانوردی ملکی و خدمات فضایی وعده سپرد.

 

دوشنبه، ۳۱ ثور ۱۴۰۳