اشتراک هیات رهبری اتاق در نمایشگاه تولیدات ازبکستان!

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در رأس یک هیات تجاری به دعوت رسمی حکومت ازبکستان در حالیکه محترمان: ضیاءالدین اچکزی عضو هیات مدیره، میرزمان پوپل مسوول انکشاف صادرات و سرمایه گذاری اتاق، انجنیر جلیل حریف معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری کابل ، مولوی یعقوب شرافت رئیس هیئت مدیره اتاق لوگر و تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران کشور ایشان را همراهمی کردند، از نمایشگاه تولیدات ازبکستان و بعضی از فابریکات تولیدی آن کشور دیدن نمودند.

آقای مایل احمدی و تیم همراه شان، در آغاز ورود به ازبکستان از کارگو سنتر و تاسیسات شهرک بندری ترمز دیدن نموده و بعداً جهت دیدار از نمایشکاه تاشکند عازم آن شهر گردیدند.

هیات رهبری اتاق، تاجران و سرمایه گذاران افغان، روز چهارشنبه مورخ 5 ثور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مذکور اشتراک ورزیده و از غرفه های تولیدی آن نیز دیدن نمودند.

علاوه برآن، هیات رهبری اتاق، تاجران و سرمایه گذاران افغان در حاشیه این نمایشگاه، طی نشست مشترک که به روز پنجشنبه میان تاجران و سرمایه گذاران دو کشور که در شهر تاشکند برگزار شد، در آغاز معاون اتاق تجارت ازبکستان ضمن اظهار خوش آمدید به هیات رهبری اتاق، تاجران و سرمایه گذاران افغان، روی توسعه تجارت و ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه تجارت و ترانزیت صحبت نموده به تحکیم روابط دو کشور تاکید ورزید.

در این نشست، محترم خیرالدین مایل احمدی به نمایندگی از سکتور خصوصی افغانستان، در مورد انکشاف تجارت و سرمایه گذاری های مشترک میان تاجران و سرمایه گذاران دو کشور صحبت نموده و خواهان تسهیلات بیشتر در این زمینه گردید.

همچنان آقایان جلیل حریف و محمد نبی افغان به نمایندگی از تاجران و شرکت های ترانسپورتی روی مشکلات موجود در زمینه تجارت و ترانزیت صحبت کرده، نظریات و پیشنهادات خویش را با مسوولان حکومت ازبکستان شریک ساختند. در نتیجه این نشست مشترک تاجران(b2b) قراردادهای در زمینه مواد بهداشتی و خو راکی میان دو طرف به امضاء رسید.

در این سفر، هیات رهبری اتاق، تاجران و سرمایه گذاران کشور، از بعضی فابریکه های تولید و تاسیسات صنعتی شهر تاشکند نیر دیدن نمودند.

 

پنجشنبه، 6 ثور 1403