جلسه مشترک تاجران افغانستان- قزاقستان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار شد.

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به هدف توسعه تجارت میان افغانستان و کشور های منطقه، جلسه مشترک تاجران افغانستان- قزاقستان را با اشتراک محترمان: خانجان الکوزی و محمد داوود یوسفزی اعضای هیات مدیره اتاق ، محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل اتاق، حاجی قلندر رحیمی مشاور ارشد امور حقوقی و بین المللی اتاق و جمعی از مسوولان سکتورهای مواد غذایی، نفت و گاز دو کشور، در تالار کنفرانس های اتاق برگزار نمود

محترم خانجان الکوزی، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این جلسه،‌ کشور قزاقستان را دوست قدیمی و دارای مشترکات دینی و فرهنگی و همچنان روابط ترانزیتی، تجارتی، صنعتی و سیاسی با افغانستان عنوان کرده و بر تحکیم روابط تجارتی و ترانزیتی بیشتر میان دو کشور تاکید کرد.

آقای الکوزی، وضعیت فعلی افغانستان را زمینه خوبی برای وصل آسیای جنوبی با آسیای مرکزی از مسیر ترانزیت افغانستان دانسته و از مسوولان سکتور خصوصی دو کشور خواست تا همکاری و سرمایه گذاری های مشترک در قسمت ترانزیت، استخراج معادن و سایر سکتور های مختلف نمایند.

محترمان: داوود یوسفزی و محمد انورعارفی، در رابطه به فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان به تاجران قزاقی معلومات مفصل ارایه کرده و خواهان تسهیلات بیشتری در قسمت صدور ویزه از سوی کشور قزاقستان برای تاجران افغان، تجارت و ترانزیت گردیدند. آنان روی ایجاد یک دهلیز معیاری زمینی که تمام تولیدات داخلی دو کشور به گونه سریع در آن صادر و وارد گردند، تاکید نمودند.

تاجران کشور قزاقستان، ضمن قدردانی از هیات رهبری اتاق بابت تدویر این نشست، از آمادگی خویش در قسمت سرمایه گذاری مشترک و حل مشکلات تجاری تاجران افغان در قزاقستان اطمینان دادند.

 

چهارشنبه، ۵ ثور ۱۴۰۳