ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس خانه مشترک تجاری قزاقستان در افغانستان!

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترمان: خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق، محمد حلیم مستعین سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، محمد انور عارفی معاون پالیسی و تخنیکی هیات عامل و احمد شاه حکیمی معاون اول اتاق کابل با محترم ارمان یاسین تایف رئیس خانه مشترک تجاری قزاقستان در افغانستان و تیم همراه شان ملاقات کرده و پیرامون گسترش روابط تجارتی - اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگو نمود.

آقای ارمان، از آمادگی تاجران قزاقی در قسمت صادرات و واردات اموال تجاری به ویژه واردات میوه خشک و سایر مواد اولیه از افغانستان به قزاقستان یاد آورشده و خواهان همکاری همه جانبه اتاق در زمینه امضای تفاهمنامه سه جانبه میان کشور های افغانستان، ترکمنستان و قزاقستان به منظور تسهیلات در قسمت ترانزیت و همچنان برگزاری نمایشگاه های مشترک و نشست های تجاری میان تاجران دو کشور گردید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای ارمان و تیم همراه شان، کشور قزاقستان را یکی از کشور های مهم اقتصادی و دارای ارزش های مشترک دینی و فرهنگی با افغانستان عنوان کرد. وی، خواهان روابط نیک اقتصادی، تجاری و ترانزیتی بر اساس احترام متقابل و حفظ منافع ملی افغانستان با کشور های منطقه و جهان به ویژه کشور های همسایه گردیده و از همکاری همه جانبه اتاق، در این زمینه اطمینان داد.

 

سه شنبه، ۴ ثور ۱۴۰۳