ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با اعضای رهبری اتاق ولایت بلخ

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، طی سفر کاری شان، به ولایت بلخ از اتاق تجارت و سرمایه گذاری این ولایت دیدن کرده و با محترمان: اسدالله اسدی رئیس هیات مدیره اتاق بلخ، حاجی اجمل قادری مشاور اتاق بلخ، احمد شکیب اکبری آمر اجراییه اتاق بلخ، محمد یاسین ریس اتحادیه غله جات، تاجران و سرمایه گذاران این ولایت، ملاقات نمود.

محترم اسدالله اسدی، تشریف آوری معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان را به ولایت بلخ خیر مقدم گفته، در رابطه به تلاش ها و فعالیت های اتاق بلخ در قسمت عرضه خدمات تجاری برای اعضای سکتور خصوصی ولایت بلخ، ایجاد تسهیلات در زمینه طی مراحل اسناد کالاهای صادراتی معلومات مفصل ارائه کرده و مشکلات موجود در راستای توقف واگون ها و اخذ جرایم ناشی از آن را با وی، شریک ساخت.

محترم محمد یونس مهمند، تلاش های رهبری اتاق بلخ را در زمینه ارایه خدمات بهتر و رفع مشکلات اعضای سکتور خصوصی این ولایت ستوده و رهنمود های لازم شان را در راستای بهبود عرضه خدمات تجاری و ایجاد تسهیلات ممکنه برای تاجران و سرمایه گذران ولایت بلخ ایراد داشت.

آقای مهمند، وعده سپرد تا جهت رفع مشکلات موجود سکتور خصوصی ولایت بلخ در هماهنگی با ادارات ذیربط محلی این ولایت، تلاش و راه حل های معقولی را جستجو خواهد کرد.

 

سه شنبه، 4 ثور 1403