نشست سکتور خصوصی کشور با تاجران و کدر های علمی - اقتصادی افغان های مقیم اروپا

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور توسعه تجارت و جلب سرمایه گذاری ها در کشور، نشستی را با اشتراک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، سید جاوید برهان رئیس روابط بین الملل هیات مدیره، سید پرویز سادات هوفیانی، ذکریا بریالی، ضیاوالدین اچکزی و محمد گردیزی اعضای هیات مدیره اتاق، قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت، لطیف الله نظری معین وزارت اقتصاد، احمد شاه حکیمی معاون اول اتاق کابل، داکتر روحی افغان مقیم اروپا، تیم همراه شان و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران کشور در هوتل کابل سرینا برگزار کرد.

آقای مهمند، تشریف آوری تاجران، کدر های علمی، اقتصادی و فرهنگی افغان های مقیم اروپا را به کشور شان خیر مقدم گفته و دستاورد های سکتور خصوصی کشور را پس از به میان آمدن حکومت جدید و حمایت دولت طی سالیان متمادی از سکتور حصوصی کشور را به اشتراک کننده گان تشریح نمود.

معاون اول اتاق، خواهان روابط نیک تجارتی- اقتصادی و ترانزیتی با کشور های منطقه و جهان به ویژه کشور های همسایه گردیده و از افغان های مقیم اروپا خواست تا در قسمت تدریس و ارتقای ظرفیت پوهنتون های کشور به گونه حضوری و انلاین همکاری نمایند.

محترم خیرالدین مایل احمدی، فرصت های موجود کشور را زمینه خوبی برای سرمایه گذاری دانسته و از تمام تاجران افغان مقیم اروپا خواست تا به افغانستان برگشته و در سکتور مختلف کشور سرمایه گذاری نمایند. وی، آمدن همچون کدر ها علمی و فرهنگی را به زمینه خوبی برای معرفی تصویر اصلی افغانستان به جهانیان دانست.

محترم داکترروحی، ضمن ابراز قدردانی از هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بابت تدویر این نشست، هدف اصلی سفر شانرا در قسمت تدویر کنفرانس های بین المللی در خارج از کشور، واگذاری مشورت های نیک شان به منظور بهبود و ضعیت اقتصادی و رشد سکتور خصوصی افغانستان و همچنان تشویق تاجران خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد.

محترم خان محمد سرفراز باز، امنیت سرتاسری و از بین رفتن فساد اداری را از دستاوردهای مهم دولت کنونی افغانستان دانسته و از افغان های مقیم اروپا خواست تا تصویر اصلی امروزی کشور را به مردم اروپا معرفی نمایند. وی، از همکاری همه جانبه اتاق در قسمت شریک سازی تجربه های شان با سکتور خصوصی کشور اطمینان داد.

 

یکشنبه، ۲ ثور ۱۴۰۳