دیدار معاون اول اتاق تجارت وسرمایه گذاری با اتشه تجارتی سفارت ایران مقیم کابل

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترم سردار ولی پشتون مشاور ارشد اتاق با محترم حسین روستایی اتشه تجارتی سفارت ایران در افغانستان ملاقات کرده و پیرامون چگونگی گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور بحث و گفتگو نمود.

محترم حسین روستایی، در رابطه به تدویر نمایشگاه و نشست های تجارتی میان تاجران کشور های منطقه و جهان که قرار است در آینده نزدیک در شهر اصفهان ایران از سوی اتاق تجارت و وزارت صنعت تجارت کشور ایران برگزار گردد، معلومات مفصل ارایه کرده و خواهان همکاری همه جانبه اتاق در راستای تشویق تاجران و سرمایه گذاران افغان جهت اشتراک دراین نمایشگاه گردید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای روستایی، همچون نشست ها و برگزاری نمایشگاه ها را زمینه خوبی برای توسعه تجارت و معرفی تولیدات داخلی دو کشور مهم خوانده و از همکاری همه جانبه اتاق در قسمت تشویق تاجران افغان جهت اشتراک در نمایشگاه مذکور اطمینان داد.

 

شنبه، ۱ ثور ۱۴۰۳