نشست مشورتی معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان اتحادیه های سکتور ترانسپورت

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با جمعی از اعضای اتحادیه های ترانسپورت زمینی دیدن کرده و پیرامون ساخت شاهراه های کشور بحث و گفتگو نمود.

آقای مهمند، در رابطه به هدایت اخیر دفتر مقام مشرتابه حکومت و درخواست مردم شمال شرق کشور، مبنی بر انکشاف و ساخت شاهراه های کشور به ویژه ساخت شاهراه کابل - ننګرهار به گونه “ټول پلازا” از سوی اعضای سکتور ترانسپورت کشور، برای اشتراک کنندګان معلومات ارایه کرده و از مسوولان اتحادیه ها خواست تا در این زمینه نظریات خویش را ابراز نمایند.


معاون اول اتاق، ترانسپورت را یکی از سکتورهای مهم و وصل کننده تمام نقاط کشور عنوان کرده و نقش تشریک مساعی مالکان وسایط نقلیه مسافر بری و باربری را از طریق سیستم “ټول پلازا” جهت اعمار و باز سازی شاهراه های کشور مهم خوانده و از تمامی اعضای سکتور ترانسپورت کشور خواهان همکاری همه جانبه در این زمینه ګردید.

نمایندګان شرکت های ترانسپورتی، علاقمندی خویش را در قسمت تطبیق پلان ټول پلازا، جهت ساخت سرک های معیاری و بهبود شاهراه های کشور ابراز داشتند و همکاری خویش را در این زمینه وعده نمودند.

 

پنجشنبه، ۹ حمل ۱۴۰۳