ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تعدادی از تاجران کشور چین

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترمه جاقوب ینگ و تیم همراه شان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون سرمایه گذاری در کشور بحث و گفتگو نمود.

محترمه جاقوب ینگ، از آماده گی سرمایه گذاری شان در سکتور های ساختمان و تولید انرژی در افغانستان یاد آورشده و خواهان همکاری همه جانبه اتاق در قسمت سرمایه گذاری با شرکت های مذکور گردید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به خانم جاقوب ینگ و تیم همراه شان، فرصت های موجود برای سرمایه گذاری در افغانستان و همچنان ایجاد تسهیلاتی را که از سوی حکومت برای تاجران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در کشور فراهم گردیده است تشریح نمود.

آقای مهمند، تاجران چینایی را تشویق به سرمایه گذاری در بخش تولید انرژی برق و استخراج معادن افغانستان کرده و از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت توزیع زمین در شهرک صنایع سبز، به آنان وعده سپرد.

 

شنبه، ۴ حمل ۱۴۰۳