.نشست افطاری سکتور خصوصی کشور با سرپرست سفارت ترکیه در افغانستان!

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، به منظور تحکیم روابط بیشتری تجاری با کشورهای منطقه و جهان به ویژه ترکیه، نشستی افطاری را با اشتراک محترمان: خان محمد سرفراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، خانجان الکوزی و محمد داوود یوسفزی اعضای هیات مدیره اتاق، معین وزارت صنعت و تجارت، جنک اونال سفیر ترکیه در افغانستان، احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق کابل، روئسای اتاق های ولایتی، مسوولان شرکت های ۷۷ ترکی و MCC کشور چین، رئیس مکاتب افغان – ترک، روئسای اتحادیه صرافان و جمعی از تاجران و سرمایه گذاران کشور برگزار نمود.

آقای مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای جنک اونال و اشتراک کنندگان این نشست،‌ کشور ترکیه را دوست قدیمی دارای مشترکات دینی و فرهنگی و همچنان روابط ترانزیتی، تجارتی، صنعتی و سیاسی با افغانستان خوانده و بر تحکیم روابط تجارتی و ترانزیتی بیشتری میان دو کشور تاکید کرد.

معاون اول اتاق، فرصت های موجود و ایجاد تسهیلات بیشتری تجاری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی از سوی حکومت افغانستان را زمینه خوبی برای سرمایه گذاری دانسته و از آقای اونال خواست تا تاجران ترکی را تشویق به سرمایه گذاری در سکتورهای مخلتف افغانستان نماید.

معین محترم وزارت صنعت و تجارت، امنیت سرتاسری، منع کشت کوکنار و از بین رفتن فساد اداری را فرصت خوبی برای سرمایه گذاری در افغانستان عنوان کرده و از آماده گی حکومت در قسمت ایجاد تسهیلات سرمایه گذاری برای تاجران داخلی و خارجی اطمینان داد.

محترم خانجان الکوزی، در رابطه به اهمیت روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور صحبت نموده و روی ایجاد تسهیلات بیشتر در زمینه روابط تجاری - اقتصادی میان افغانستان و ترکیه، صدور ویزه برای تاجران افغان و ایجاد تعرفه های ترجیحی برای اموال تجاری افغان از سوی کشور ترکیه تاکید کرد.

محترم جنک اونال، گسترش روابط تجارتی و اقتصادی میان ترکیه و افغانستان را مهم خوانده و از همکاری خویش در قسمت ایجاد تسهیلات تجاری برای تاجران افغان، توسعه روابط تجاری - اقتصادی و تشویق تاجران ترکی جهت سرمایه گذاری در افغانستان اطمینان داد.

 

پنجشنبه، ۲ حمل ۱۴۰۳