ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با مسوولان کمپنی (MCC-JCL)

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با محترم سانگ وینگ بنگ رئیس شرکت (MCC-JCL) و تیم همراه شان در دفتر مرکزی اتاق دیدن کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و تبادل نظر نمود.

محترم سانگ وینگ بنگ، مشکلات شرکت (MCC-JCL) را در قسمت استخراج معدن مس عینک که از چندی بدینسو با دولت افغانستان قرار داد صورت گرفته است، شریک ساخته و خواهان همکاری اتاق در زمینه ایجاد تسهیلات بیشتر در بخش استخراج معدن مذکور گردید.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای سانگ وینگ بنگ و تیم همراه شان، وعده همکاری همه جانبه اتاق را در قسمت رسیدگی به مشکلات شان در هماهنگی با ادارات ذیربط حکومتی نمود.

 

یکشنبه، ۲۷ حوت ۱۴۰۲