اشتراک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق در نشست انلاین با مسوولان (UNDP)

محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت مسوولان دیپارتمنت های روابط بین‌الملل، انکشاف صادرات و سرمایه گذاری و روابط عامه اتاق، همچنان محترمان: خسرو فضلی رئیس هیات عامل غضنفر بانک، سنزرکاکر رئیس بانک قرضه های کوچک و تعدادی از مسوولان نهاد های حمایت کننده مالی، در نشستی که از سوی اداره (UNDP)  به گونه آنلاین تدویر یافته بود، اشتراک ورزیده و پیرامون مشکلات سکتور خصوصی به ویژه مشکلات بانکی صحبت نمود.

محترم میرویس هوتک، تامین امنیت سرتاسری و از بین رفتن فساد اداری را فرصت خوبی برای تجارت و سرمایه در کشور دانسته و بر تعدادی از کارهای بنیادی انجام شده برای رشد سکتور خصوصی ازجمله نصب سکنرهای معیاری در گمرکات نیز اشاره کرد.

آقای هوتک، تعدادی از مشکلات سکتور خصوصی از جمله مشکلات بانکی و انتقال پول تاجران به کشور های مختلف، نبود تسهیلات صدور ویزه و مشکلات در بخش های ترانزیت و ترانسپورت سکتور خصوصی را یادآور شد. وی پیشنهادات معینی را در قسمت دو باره فعال سازی دهلیزهای هوایی به کمک حمایت کننده های مالی، اشتغالزایی و ظرفیت سازی زنان و جوانان و همچنان تطبیق و عملی سازی پروژه های مختلف در همکاری با اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و سکتور خصوصی نیز ارائه کرد.

مسوولان (UNDP)، پس از استماع صحبت های رئیس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در قسمت حل مشکلات فوق‌الذکر و همکاری های مشترک با اتاق و سکتور خصوصی افغانستان اطمینان داد.

سه شنبه، ۲۲ حوت ۱۴۰۲