ملاقات سکتورخصوصی کشور با نماینده خاص جمهوری هندوستان برای افغانستان

محترم خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت مسوولان وزارت امور خارجه، محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق و جمع کثیری از تاجران کشور با محترم جی پی سنگ نماینده خاص جمهوری هندوستان برای افغانستان و تیم همراه ایشان، در مقر این وزارت ملاقات کرده و پیرامون مشکلات صدور ویزه برای تاجران افغان و موضوعات ترانزیتی و تجارتی بحث و گفتگو نمود.

آقای مایل احمدی، در رابطه به مشکلات تجارتی و ترانزیتی تاجران افغان به ویژه عدم دسترسی تاجران مذکور به ویزه هندوستان و همچنان مشکلات در بخش ترانزیت خصوصاً در بندر واگه را یادآور شده و موضوعات یادشده را چالش بزرگ فرا راه تجارت میان افغانستان و هندوستان خواند. وی از نماینده جمهوری هندوستان خواست تا به خاطر توسعه تجارت و حل مشکلات ترانزیتی میان دو کشور، در قسمت رفع مشکلات موجود همکاری همه جانیه نموده و تسهیلاتی را در زمینه صدور ویزه برای تاجران افغان فراهم سازد.

آقای جی پی سنگ، بعد استماع صحبت های معاون تجارتی اتاق و تاجران موجود در این نشست، وعده سپرد تا مشکلات موجود تاجران افغان را با مقامات رهبری کشورش مطرح نموده و تلاش خواهد کرد تا هرچه زود به مشکلات تاجران افغان به خصوص مشکل صدور ویزه رسیدگی صورت گیرد.

جمعه، 18 حوت 1402