اشتراک رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری در اولین کنفرانس و نمایشگاه تجاری «ترکمن-افغان»

محترم توکل احمد یار رئیس عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حالیکه محترمان: سید پرویز سادات هوفیانی ،عصمت الله وردک، جان آقا صادقی و بهادر خیر خواه اعضای هیات مدیره اتاق ،عبیدالله نورزی رئیس هیات مدیره  اتاق ولایت نمیروز، محمد یونس قاضی زاده رئیس هیات مدیره اتاق ولایت هرات، اسدالله اسدی رئیس هیات مدیره ولایت بلخ، عبدالطیف قناویزیان معاون هیات مدیره اتاق ولایت هرات تعداد کثیری از از تاجران و سرمایه گذاران کشور ایشان را همراهی می کردند، در اولین کنفرانس و نمایشگاه تجاری «ترکمن-افغان» که در شهر عشق آباد ترکمنستان برگزار شد، اشترک ورزیده و از غرفه های آن دیدن نمود.

آقای احمدیار، در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه، ضمن استقبال از تدویر کنفرانس و نمایشگاه تجاری ترکمن-افغان، آنرا گام بزرگ در جهت توسعه روابط تجاری – اقتصادی و تحکیم روابط دوستانه دو کشور خوانده و خواهان ادامه همچو نشست ها و تدویر نمایشگاه های مشترک در میان دو کشور گردید.

رئیس عمومی اتاق، از روابط خوب و دوستان کشور ترکمنستان با مردم افغانستان طی سالیان متمادی یادآوری کرده و بر تداوم این دوستی و ایجاد تسهیلات بیشتر در داد و ستد تجاری، صدور ویزه برای تاجران افغان، سهیم ساختن سکتور خصوصی در تطبیق پروژه های بزرگ زیربنایی و منطقوی و سرمایه گذاری های مشترک سکتورخصوصی دو کشور تاکید ورزید.

محترم توکل احمدیار و هیات همراه شان، پس از افتتاح نمایشگاه، از غرفه ها و تولیدات افغانستان و کشورهای مختلف اشتراک کننده در این نمیاشگاه دیدن نموده، مشکلات و پیشنهادات تاجران آفغان را استماع نمودند.

قابل ذکر است، در نمایشگاه تجاری ترکمن-افغان، در حدود 300 شرکت افغان و خارجی از سکتور های مختلف اشتراک ورزیده بودند که از جمله 15 خانم تجارت پیشه نیز تولیدات خویش را به نمایش گذاشته بودند.

دوشنبه، 14 حوت 1402