کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان- ازبیکستان از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزارشد

اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به منظور رشد و توسعه تجارت میان افغانستان و کشور های منطقه به ویژه ازبیکستان، نشستی را تحت عنوان « کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان- ازبیکستان» در حضور داشت محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق،‌ خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، معین وزارت صنعت و تجارت، خواجه یادگار شاد مانوف سفیر ازبکستان در افغانستان، یارکین رئیس انجمن صادرکنندگان ازبیکستان، ضیاوالدین اچکزی عضو هیات مدیره اتاق، میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، احمدشاه حکیمی معاون اول اتاق کابل، محمد انورعارفی معاون پالیسی و تخنیکی و جمعی از مسوولان سکتورهای ادویه، ساختمانی، الکترونیکی، مواد غذایی، منسوجات و مرغداری دو کشور در هوتل کابل سرینا برگزار نمود.

محترم محمد یونس مهمند، ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان این نشست،‌ کشور جمهوری ازبیکستان را دوست قدیمی دارای مشترکات دینی و فرهنگی، روابط ترانزیتی، تجارتی و صنعتی با افغانستان عنوان کرده و روی بهبود روابط تجارتی و ترانزیتی بیشتری با کشور ازبیکستان تاکید کرد.

معاون اول اتاق، امنیت سرتاسری، منع کشت کوکنار و از بین رفتن فساد اداری را زمینه خوب برای سرمایه گذاری در افغانستان دانسته و از تاجران ازبیک خواست با تاجران افغان در سکتورهای تولید انرژی، پنبه، استخراج ذغال سنگ، سرمایه گذاری کرده و روی برگزاری نمایشگاه های مشترک و ایجاد یک شرکت کارگو که در آن صادرات و واردات دو کشور به گونه سریع انجام شود، تلاش مشترک صورت گیرد. وی، از همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت توزیع زمین در شهرک صنایع سبز، به آنان وعده نمود.

آقای مهمند، خواهان روابط تجارتی و اقتصادی نیک که در آن منافع ملی کشور در نظر گرفته شود، با کشور های منطقه و جهان به ویژه ازبیکستان گردیده و از رئیس جمهور آنکشور بابت ایجاد تسهیلات برای ترانزیت افغانستان در خاک ازبیکستان قدردانی نمود.

معین وزارت محترم صنعت و تجارت، در رابطه به فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان معلومات مفصل ارايه کرده و خواهان روابط بیشتری تجارتی با کشور ازبیکستان گردید.

محترم خواجه یادگارشاد مانوف، ضمن قدردانی از هیات رهبری اتاق بابت تدویر این نشست، کشور افغانستان را دوست خوب در زمینه تجارت و ترانزیت با ازبیکستان خطاب کرده و تدویر چنین نشست ها را زمینه خوب در توسعه تجارت میان دو کشور خواند. وی، از ایجاد تسهیلات در صدور ویزه برای تاجران افغان خبر داد.

محترم خیرالدین مایل احمدی، از کشور ازبیکستان بابت کمک های بشردوستانه شان در حوادث طبعی اخیر افغانستان و ایجاد تسهیلات برای تاجران افغان در بندر حیرتان قدردانی کرده و خواهان روابط تجارتی هر چه بیشتر میان دو کشور گردید.

آقای مایل، از تاجران کشور ازبیکستان خواست تا با استفاده از شرایط کنونی و فرصت های موجود افغانستان، در سکتورهای معادن، تولید انرژی و دیگر سکتورها که نیاز اساسی مردم افغانستان باشد، سرمایه گذاری مشترک با تاجران و سرمایه گذاران افغان، نمایند.

یکشنبه، ۱۳ حوت ۱۴۰۲