اشتراک هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در جلسه عمومی اتحادیه خدمات دوایی افغانستان

جلسه عمومی اتحادیه خدمات دوایی افغانستان با اشتراک محترمان: محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، قدرت الله جمال معین وزرات صنعت و تجارت، داکتر عبدالباری عمر رئیس اداره ملی دوا و غذا، عبدالمتین سعید رئیس گمرکات وزارت مالیه، اسدالله کاکړ رئیس اتحادیه خدمات دوایی افغانستان، تولید کنندگان و واردکنندگان ادویه برگزار شد.

محترم اسدالله کاکړ، ضمن اظهار خوش آمدید به تمامی اشتراک کنندگان نشست، در رابطه به فعالیت های اتحادیه خدمات دوایی صحبت نموده و وعده سپرد تا در قسمت واردات با کیفیت ادویه توجه جدی نموده و با ادارات ذیربط حکومتی همکاری های همه‌جانبه داشته باشد.

محترم محمد یونس مهمند، از اتحادیه خدمات دوایی جهت عرضه خدمات شایسته طی سه سال گذشته قدردانی نموده و از رهبری اداره ملی دوا و غذا بابت کنترل کیفیت ادویه اظهار سپاس و امتنان کرد.

آقای مهمند، ضمن یادآوری از افزایش صادرات افغانستان به کشور های خارجی و مناسبات مثبت با کشور های منطقه، از تاجران بخش ادویه خواست تا در قسمت واردات با کیفیت ادویه توجه جدی کنند.

محترم مهمند، از رهبری وزارت صنعت و تجارت خواست تا در قسمت تهیه زمین برای اعمار گدام های معیاری جهت نگهداری ادویه همکاری کنند.

معاون اول اتاق، روی ایجاد فابریکه های تولید ادویه به شکل سهامی تاکید کرده و از تاجران و سرمایه گذاران کشور تقاضا کرده تا در این راستا همکاری همه‌جانبه نمایند.

یکشنبه ۶ حوت ۱۴۰۲