ملاقات سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رئیس مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان!

محترم میرویس هوتک سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حضور داشت محترمان: محترم عبدالسلام کوهی مشاورحقوقی اتاق و مسوول دیپارتمنت روابط بین الملل اتاق با محترم حنیف فرزان رئیس اجرائیوی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و تیم همراه شان ملاقات کرده و پیرامون همکاری مشترک، بحث و تبادل نظر نمود.

آقای فرزان، در رابطه به فعالیت های مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان طی سالهای گذشته در زمینه ترجمه آثار و تحقیقات علمی و شریک ساختن آن با نهادی های ذیربط، فعالیت نشراتی و تولیدی معلومات ارائه کرده و از برنامه های پیش رو از جمله برجسته ساختن برنامه «کمپ کارآفرینی» در جهت ایجاد اشتغال برای جوانان و رشد اقتصادی، ترتیب طرح ها و ایده های که در 25 ولایت کشور راه اندازی شده بود، یادآوری کرد. وی افزود که ما در نظرداریم در همکاری با اتاق به عنوان نماینده واقعی سکتور خصوصی کشور و همچنان با استفاده از طرح های ارائه شده و نظریات متخصصان و کارآفرینان گام های موثری را در راستای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی برداریم. مسوولان موسسه مذکور به منظور همکاری های بهتر و بیشتر، خواهان امضای تفاهمنامه همکاری میان دو نهاد گردیدند.

محترم میرویس هوتک، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای فرزان و تیم همراه شان، در مورد فعالیت های اتاق در سطح ملی و بین المللی و همچنان عضویت آن در سازمانهای مختلف منظقوی، همکاری با سازمان های بین المللی، راه اندازی سروی های مختلف کاروبار معلومات ارائه کرده و از همکاری اتاق در حد امکانات موجود با نهاد ها و مؤسسات علمی و تحقیقاتی، اطمینان و وعده همکاری داد.

همچنان در این ملاقات، از سوی مشاوریت حقوقی اتاق در رابطه به همکاری همیشگی اتاق با مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و اشتراک ایشان به عنوان نماینده اتاق در جلسات داوران آن یادآور شده و تدویر جلسات تحقیقاتی علمی مشترک را در راستای شکوفایی اقتصادی، کار آفرینی و ایجاد اشتغال مهم خواند.

دوشنبه، 23 دلو ۱۴۰۲